El paper d'un professor de Kumon

El paper d’un professor de Kumon és desenvolupar el potencial de tots els alumnes. Els professors de Kumon sempre aprenen dels infants. El paper d’un professor de Kumon és descobrir el nivell de capacitat acadèmica de cada alumne i proporcionar-li els fulls d’estudi adequats. Tots ells s’asseguren que, en el transcurs del seu estudi diari, els alumnes experimentin sempre la sensació de triomf, el que els anima a gaudir estudiant i els permet augmentar la seva capacitat tots sols. Els professors observen amb deteniment els alumnes per conèixer a fons quina és la seva evolució i millora, i troben al seu torn tècniques que els serviran per continuar orientant d’altres.

Matriculació
Els alumnes fan un test de diagnòstic quan es matriculen a Kumon. En funció dels resultats d’aquest test, els professors determinen el punt de partida adequat que permeti a cadascú gaudir de l’estudi i aconseguir totes les respostes correctes. A continuació, elaboren una planificació de l’estudi per a cada alumne dirigida a aconseguir una meta determinada i una estimació del temps que necessitarà. Els professors de Kumon sempre orienten els seus alumnes tenint en compte la projecció d’estudi de cadascú.

Abans de l’estudi
Basant-se en resultats anteriors, en els fulls resolts i en la manera d’estudiar, els professors planifiquen minuciosament la sessió d’estudi de cada dia i lliuren als alumnes els fulls d’estudi adequats que els permetin estudiar i avançar tots sols. En orientar alumnes que acaben de passar a un contingut nou o no avancen tan ràpid com era d’esperar, els professors parlaran amb ells abans que comencin a estudiar i els donaran consells sobre com han d’estudiar o sobre el contingut d’aquell dia.

Durant l’estudi
Els professors observen els alumnes mentre fan els fulls d’estudi i els donen pistes i consells només quan és necessari. A continuació, els fulls es qualifiquen quan els alumnes els han resolt. Si contenen errors, els professors evitaran donar-los les respostes immediatament. En comptes d’això, els donaran pistes perquè trobin tots sols els errors i les causes.

Després de l’estudi
Després d’haver completat el treball, els professors comproven els resultats i elogien i animen els alumnes per augmentar la motivació per a l’aprenentatge. A continuació, els lliuren els fulls d’estudi que han de resoldre a casa i també els recomanen com abordar-los. Els professors utilitzen llibres de notes per registrar el progrés dels alumnes, pensar la millor manera perquè avancin i optimitzar la planificació de l’estudi. La projecció de l’estudi que es va fer en el moment de la matriculació s’analitza periòdicament i, si és necessari, s’ajusta la manera d’orientar i la projecció.

Comunicació amb la família
El suport de la família és fonamental per maximitzar amb èxit la capacitat dels alumnes. Els professors es comuniquen regularment amb els pares i tutors per obtenir informació sobre la forma que tenen d’estudiar a casa i el contingut que estan estudiant en aquell moment. També parlen sobre la planificació de l’estudi d’una manera que sigui fàcil d’entendre per aconseguir una millor entesa mútua. A més, treballen junts per augmentar el potencial dels alumnes i desenvolupar la seva capacitat al màxim. Gràcies a una constant anàlisi i reajustament de la seva manera d’orientar, els professors de Kumon ajuden tots els alumnes a desenvolupar la seva capacitat al màxim.

Activitats d’investigació
Els professors busquen mètodes per continuar millorant la seva manera d’orientar diàriament i, per aquesta raó, sempre són capaços de seleccionar els fulls d’estudi més apropiats per fomentar l’entusiasme per l’aprenentatge. Els professors assisteixen a sessions de formació i treballen intensament per millorar les seves habilitats docents. A més, van a congressos nacionals, regionals i internacionals, en què aprenen noves habilitats gràcies a l’intercanvi amb altres companys.