El mètode Kumon

El mètode Kumon està pensat per ajudar infants de qualsevol capacitat a progressar fins a desenvolupar al màxim el seu potencial i el seu entusiasme per aprendre. A través de fulls d’estudi i amb l’ajuda de l’orientador, els alumnes treballen al nivell més adequat per desenvolupar la seva capacitat i adquirir soltesa amb passos petits i assumibles. Els alumnes passen al nivell següent dels fulls d’estudi només quan se senten còmodes amb la seva feina actual. Així consolidem les seves bases d’aprenentatge i la confiança en la seva pròpia capacitat.

Els nostres programes estan dissenyats per ajudar els alumnes a pensar per ells mateixos i a desenvolupar la seva capacitat per resoldre exercicis intentant trobar-hi les respostes d’una manera autònoma. Per a això, s’ajuden dels exemples que inclouen els fulls d’estudi del mètode Kumon. Els orientadors observen els alumnes i, amb paciència i discerniment, els ajuden només quan cal de manera que desenvolupin la seva capacitat per aprendre per ells mateixos. Els nostres programes, sempre basats en fulls d’estudi, han anat evolucionant durant aquests 60 anys. Hem après dels alumnes quina és la millor forma d’ajudar-los a triomfar, adquirir confiança i desenvolupar les seves habilitats per a l’aprenentatge autodidacte amb la finalitat que tinguin un futur brillant.

Orientació personalitzada

Kumon és un mètode d’aprenentatge personalitzat que permet a cada alumne d’estudiar al nivell més adequat per a ell, independentment de la seva edat o curs escolar. Això dona a tots els infants la possibilitat de beneficiar-se de Kumon, ja sigui per consolidar conceptes bàsics, afrontar reptes més complicats o estudiar en un punt intermedi. Estudiar de forma contínua en el nivell més adequat permet a l’alumne d’avançar al seu propi ritme i arribar a dominar conceptes que superen el seu nivell escolar.

L’orientador determina el nivell a què ha de treballar cada alumne en funció de la seva capacitat i dels seus coneixements. L’alumne comença en un nivell de Kumon en què se sent còmode per ajudar-lo a adquirir confiança, concentració i un bon ritme de treball abans d’avançar a un nivell superior. Resoldre exercicis del nivell adequat permet a l’alumne de mantenir-se motivat i creure en la seva pròpia capacitat, per la qual cosa desenvolupa una actitud positiva davant l’estudi.

Aprenentatge autodidacte

En els programes de Kumon es dona una gran importància a l’aprenentatge autònom, per la qual cosa s’anima els alumnes a descobrir com resoldre els exercicis per ells mateixos. A Kumon, tenim la convicció que, en preparar els alumnes perquè aprenguin de forma proactiva i desenvolupin una gran capacitat acadèmica, tindran més possibilitats per aconseguir les seves metes i aspiracions a curt i llarg termini.

En introduir conceptes nous, els fulls d’estudi presenten exemples de resposta que ajuden els alumnes a deduir per ells mateixos el procediment correcte i a aplicar-lo a altres exercicis semblants per familiaritzar-se cada vegada més amb ells. Els orientadors no responen immediatament a les preguntes dels seus alumnes, sinó que els orienten acuradament perquè detectin els punts fonamentals de les preguntes i reflexionin sobre la informació que s’inclou en el full d’estudi. En definitiva, els animen a resoldre els exercicis per ells mateixos. Superar cada repte de forma autònoma genera en els alumnes una enorme sensació de satisfacció i un gran entusiasme, per la qual cosa es mantenen motivats per continuar aprenent.

Fulls d’estudi pas a pas

Els fulls d’estudi de Kumon estan pensats per conduir els alumnes des dels exercicis més senzills fins als més complexos amb passos molt petits, és a dir, augmentant la dificultat d’una manera progressiva. Això permet a cada alumne de desenvolupar les seves habilitats gradualment estudiant en el nivell adequat i avançant amb fluïdesa en el programa. Augmentar la dificultat amb petits passos facilita que els alumnes aconsegueixin resoldre els seus fulls d’estudi d’una manera autònoma i millorar les seves habilitats per aprendre per ells mateixos.

Alguns alumnes tenen capacitat per assimilar els conceptes molt de pressa i avancen al nivell següent una vegada que han consolidat aquests coneixements i han millorat en els seus objectius particulars. Els que necessiten més temps per consolidar un tema concret poden estudiar-lo a fons fins que el dominin. Així es garanteix que el ritme d’aprenentatge és l’adequat per a tots els alumnes, que adquireixen una base sòlida i que tenen una experiència d’aprenentatge positiva. Els fulls d’estudi es revisen contínuament, ja que aprenem tant dels alumnes com dels orientadors per fer que els nostres programes siguin cada vegada més eficaços.

Orientadors de Kumon

L’orientador de Kumon se centra a desenvolupar el potencial de cada infant. Posa especial atenció a la capacitat acadèmica de cada alumne, a la seva personalitat i a la forma en què estudia i resol els exercicis dels fulls d’estudi. Observa la seva forma de treballar sense interrompre’l per veure com afronta els exercicis i si està motivat i segur en abordar-los. En funció del que observa, l’orientador planteja objectius concrets a cada alumne i li dona el suport necessari per assegurar-se que treballa al nivell més adequat.

Quan l’alumne topa amb exercicis que no pot resoldre, l’orientador li fa preguntes per saber quin és el seu nivell de comprensió i li dona pistes i exemples per ajudar-lo a resoldre els exercicis per ell mateix. L’orientador de Kumon col·labora estretament amb les famílies per ajudar tots els infants a ser alumnes competents i responsables en els seus estudis. Valora els progressos de cada alumne sense comparar-lo amb els altres perquè se senti orgullós i motivat.

 
Més informació sobre el mètode Kumon

[Enllaç extern al lloc web del grup Kumon]

Tens alguna pregunta?

Tria el tema en què t’agradaria aprofundir.

Els nostres alumnes

A Kumon, fomentem l’autonomia i la confiança dels alumnes, per la qual cosa aconsegueixen l’èxit tant dins com fora de les aules.

Fes lliscar el dit per veure’n més