Educació

Educar per competències o educar les competències?

set 2022
Educar per competències és educar per a la vida.
Educar per competències és educar per a la vida.

D’un quant temps ençà, s’ha posat de moda l’educació per competències, la qual centra l’atenció en el procés d’aprenentatge de cada alumne de forma individual amb l’objectiu que allò que aprengui a l’escola li sigui útil per a la vida. Això és el que ja fem a Kumon des de fa més de 60 anys.

L’educació basada en competències clau és el model pedagògic en el qual Kumon basa el seu èxit. En aquest article compartim la nostra experiència en el desenvolupament de les competències educatives.

Menys memoritzar i més aprendre a aprendre

L’educació per competències pretén desenvolupar el sentit crític de l’alumne, ensenyant-li a relacionar les seves idees i a ser capaç de resoldre problemes. No es tracta de memoritzar i oblidar, sinó d’aconseguir que el contingut de cada curs en potenciï la capacitat d’anàlisi i l’ajudi a formar-se una opinió pròpia amb arguments sòlids per defensar-la.

L’Oficina Internacional d’Educació, organisme que depèn de la UNESCO, defineix l’educació per competències com la capacitat de mobilitzar interactivament i utilitzar èticament informació, dades, coneixements, habilitats, actituds i tecnologia a fi d’implicar-se de manera eficaç, actuar en diversos contextos del segle xxi i aconseguir beneficis individuals, col·lectius i globals.

A més, assenyala set competències que s’han de desenvolupar en l’educació d’avui dia: aprenentatge permanent, autogestió, ús interactiu d’eines i recursos, interacció amb els altres, interacció amb el món, utilització de diferents codis i interdisciplinarietat.

El mètode Kumon treballa totes aquestes competències i ensenya als alumnes a aprendre per ells mateixos, però sota el guiatge d’un orientador que els ajuda a desenvolupar la seva capacitat d’anàlisi utilitzant el material didàctic adequat a la seva fase d’aprenentatge i guiant-los fins a veure les pistes dels quadernets perquè trobin la solució d’una manera cada vegada més autònoma.

Com s’eduquen les competències

Educar per competències significa donar a cada alumne un paper actiu i protagònic en el seu procés d’aprenentatge. Amb el mètode Kumon eduquem les set competències ensenyant als alumnes a tenir un paper actiu en la seva educació mitjançant la pràctica diària. Això els dona l’oportunitat d’aprendre per ells mateixos, guanyar autonomia, ser constants i disciplinats i incrementar l’autoestima i la confiança en les seves capacitats, aspectes fonamentals per abordar el curs acadèmic amb totes les garanties i, en definitiva, per preparar-se de cara al futur, tant professionalment com personalment.

Motivació per aprendre

Els infants gaudeixen aprenent si se’ls ofereixen experiències positives que en despertin la curiositat, s’entusiasmen i experimenten la sensació de triomf a mesura que augmenta la seva capacitat acadèmica i desenvolupen el seu potencial al màxim alhora que desenvolupen les seves competències educatives.

Aprendre al seu propi ritme

Un alumne que és capaç d’aprendre coses noves entén l’aprenentatge com un procés natural i desenvolupa una actitud positiva davant qualsevol tasca. Com diu el pedagog Gregorio Luri, «la millor manera de fomentar l’interès i la motivació per aprendre dels nostres fills és ajudant-los a incrementar el seu coneixement del món».

Per educar les competències, la labor dels orientadors a Kumon és ajudar els alumnes a treure el màxim partit possible a l’etapa d’aprenentatge en la qual es troben. Per això, personalitzen l’aprenentatge de cada alumne en funció de les capacitats i les necessitats reals i, d’aquesta manera, aprenen al seu propi ritme, però amb la intenció de l’aprenentatge, per la qual cosa assumeixen el paper protagònic de la seva educació.

Guanyar en autonomia

Educar per competències és sinònim d’educar la capacitat d’aprendre per un mateix. Si volem que els nostres fills siguin responsables, els hem de donar autonomia i deixar que siguin ells els qui pensin i s’esforcin per resoldre cada situació. Heu vist alguna vegada la cara d’un infant quan aconsegueix fer alguna cosa tot sol? A Kumon sabem que més important que ensenyar una cosa és proporcionar les eines necessàries per aprendre per un mateix.

Incrementar la confiança en ells mateixos

Fomentar que els nostres fills siguin autònoms en el seu aprenentatge n’afavoreix l’autoestima i la responsabilitat, dues qualitats molt importants en l’educació per competències. Com diu Heike Freire, pedagoga experta en innovació educativa, «sense autonomia no hi ha autoestima; si no fomentem que els nostres fills facin les coses per ells mateixos, no se sentiran capaços i no es valoraran».

Desenvolupar la capacitat de concentració

En el procés d’aprenentatge, és essencial entrenar la capacitat per començar i acabar una tasca sense interrupcions. Al principi, estar concentrat 3 o 5 minuts pot ser un gran repte per a un infant, però a Kumon entrenem cada alumne perquè millori aquesta capacitat de mica en mica i respectant el seu ritme. Com diu el neuropsicòleg Álvaro Bilbao, el cervell dels nostres fills «necessita aprendre a focalitzar la seva energia i centrar la seva atenció».

Desenvolupar la disciplina i l’hàbit d’estudi

L’èxit en qualsevol activitat es basa en la constància. Les rutines són importants per portar una vida ordenada i promoure actituds responsables. Kumon busca que l’alumne sigui capaç de gestionar el seu temps, planificar-se i adoptar una actitud i un comportament positius davant l’estudi. Amb tan sols uns minuts de dedicació al dia, els resultats a llarg termini són espectaculars, perquè els infants interioritzen la rutina de treball i gaudeixen dels avantatges de ser disciplinats. Fernando Botella, expert en talent, té clara una cosa: «Si volem que els nostres fills triomfin en allò que es proposin, ensenyem-los el valor de la perseverança i la importància de l’entusiasme, d’estimar allò que fan».
 

Educar per competències és ensenyar des d’una perspectiva de formació integral, en la qual es deixen de banda els objectius educatius basats en la memorització dels conceptes teòrics, tan comuns en l’aprenentatge tradicional, per donar pas al desenvolupament de capacitats i habilitats necessàries per respondre als diferents problemes que se li plantegin a cada estudiant a l’escola, a la feina, en el desenvolupament professional i al llarg de la vida, tal com fem amb el mètode Kumon.