Kumon Matemàtiques: ara també classes online!

Kumon Matemàtiques

Kumon Matemàtiques és un programa de matemàtiques per a infants de totes les edats i capacitats que ajuda a desenvolupar les habilitats matemàtiques i el gust pels nombres. Els nostres alumnes, que poden començar des dels 2 anys, fan una prova al principi de la seva trajectòria a Kumon per assegurar-nos que comencen a treballar en el nivell més adequat. Estudien en funció de la seva capacitat, independentment de la seva edat i del seu curs escolar. Per tant, és la decisió més encertada per a qualsevol alumne que vulgui avançar o destacar en matemàtiques.

El nostre programa de matemàtiques per a infants avança amb petits passos: els alumnes comencen per les nocions més bàsiques, com reconèixer els nombres, aprenen les taules de multiplicar, són capaços de resoldre problemes de matemàtiques de tota mena, i finalment arriben a dominar les teories matemàtiques més complexes. Així es van consolidant els coneixements gradualment. Creiem que tots els infants tenen potencial per dominar les matemàtiques, i els nostres orientadors, gràcies a la seva experiència, els ajuden a aconseguir-ho. Els alumnes desenvolupen la capacitat d’aprendre per ells mateixos a mesura que van comprenent i sentint-se còmodes en cada tema abans de passar al següent.

El meu fill té…

Kumon Matemàtiques acompanya els alumnes des de l’aprenentatge dels nombres fins més enllà de la resolució de càlcul diferencial i integral. Amb Kumon adquireixen un potent càlcul mental i no necessiten utilitzar calculadora.

Cada nivell de Kumon Matemàtiques desenvolupa de forma progressiva les habilitats que s’han treballat en el nivell anterior, cosa que assegura una comprensió sòlida i la capacitat de posar en pràctica allò après.

Els alumnes comencen en un nivell en què se senten còmodes. Aquest punt de partida personalitzat, juntament amb la projecció del progrés estimat, s’estableixen per a cadascú d’una manera individual durant una prova de nivell gratis.

Vull ajudar el meu fill a…

Kumon Matemàtiques ajuda els infants d’infantil no només a assentar una base sòlida en matemàtiques, sinó també a desenvolupar les competències que necessiten per aprendre i concentrar-se. Els nostres orientadors els donen suport en tots els aspectes de l’estudi, des de la forma de seure, col·locar les mans i subjectar el llapis o abordar els fulls d’estudi fins a com mantenir la concentració, treballar d’una manera eficient i augmentar la seva resistència.

De mica en mica, va augmentant el volum de treball que els alumnes d’infantil fan cada dia, tant al centre com a casa, i això els motiva i els predisposa a continuar aprenent amb els fulls d’estudi de Kumon. Aquest augment gradual millora la seva capacitat de concentració. Es comença amb petits passos i es va convidant els alumnes a romandre concentrats durant una mica més de temps cada vegada.
Estudiar amb Kumon Matemàtiques suposa fer activitats entretingudes que van consolidant gradualment la seva capacitat per comprendre i la seva confiança. Volem que les primeres experiències de l’alumne amb els nombres siguin positives; per això, li presentem gradualment fulls d’estudi als quals pot enfrontar-se i que vulgui resoldre.

El seu primer acostament als nombres consisteix a aprendre a comptar-los i llegir-los. És una base fonamental per a l’aprenentatge del teu fill. Després, Kumon Matemàtiques s’anirà adaptant a la seva capacitat amb activitats del nivell adequat de tal manera que pugui tenir èxit. Aquest mètode d’estudi personalitzat i estructurat li permet de concentrar-se en els conceptes fins que els entén perfectament, la qual cosa reforça dia a dia la seva confiança en la seva pròpia capacitat.
Kumon Matemàtiques ha estat creat i perfeccionat meticulosament durant 60 anys per capacitar els infants a construir una base sòlida en matemàtiques i donar-los les eines necessàries per triomfar. Per als alumnes d’infantil és molt beneficiós començar el programa a una edat tan curta perquè els garanteix una base sòlida quant al reconeixement, la formació i el concepte dels nombres. Molts dels nostres alumnes més petits saben sumar abans de començar l’escola. Els nostres alumnes poden començar amb només 2 anys i sovint sorprenen els seus orientadors i les seves famílies amb el ritme de la seva evolució i les seves ganes d’aprendre.

El nostre programa està pensat no només per generar una actitud molt positiva davant l’estudi des de l’inici, sinó també per permetre que els alumnes, en funció de la seva capacitat, puguin estudiar en un nivell més avançat que el que els correspondria pel seu grup d’edat.

Kumon Matemàtiques ajuda a fer que els alumnes d’infantil es familiaritzin amb els nombres d’una manera atractiva mitjançant uns fulls d’estudi colorits i divertits, i amb el suport de l’orientador.

L’orientador anima els més petits a treballar d’una manera atenta i reflexiva per assentar la seva concentració i ampliar el seu interval d’atenció, així com per adquirir uns bons hàbits d’aprenentatge, imprescindibles de cara a l’escola i les etapes educatives posteriors.

Els alumnes guanyen confiança amb les matemàtiques, desenvolupen les seves habilitats d’una manera gradual mitjançant els petits passos que inclouen els nostres fulls d’estudi i consoliden cada tema abans d’avançar al següent.

Vull ajudar el meu fill a…

Kumon Matemàtiques permet a cada alumne d’estudiar en el nivell més adequat per a ell. Sabem que cada alumne aprèn a un ritme diferent i per això cal adaptar el seu pla d’estudi a aquest ritme. Així, l’ajudem a aprendre fàcilment i a tenir una base sòlida d’aprenentatge. Passar a conceptes més difícils abans d’entendre bé els més senzills pot minar la confiança de l’alumne i la seva capacitat per continuar avançant.

Els nostres orientadors avaluen els alumnes abans de començar el seu estudi amb Kumon per determinar en quin punt han de començar. D’aquesta manera, desenvolupem les seves habilitats per a l’estudi i la seva confiança en ells mateixos a mesura que van consolidant els seus coneixements bàsics i avançant cap a feines més complicades.
Kumon Matemàtiques pretén inculcar a l’alumne l’entusiasme per les matemàtiques i ajudar-lo a dominar-les. Gràcies a la seva experiència, els nostres orientadors permeten a l’alumne d’aprendre mitjançant un estudi individualitzat establert en el nivell més adequat per a ell. L’alumne avança pels diferents nivells del programa consolidant la seva habilitat i adquirint soltesa en les diferents operacions matemàtiques.

S’introdueixen nous temes amb exercicis i exemples de presentació i els nivells de dificultat van augmentant gradualment en petits passos. Així, cada alumne porta les regnes del seu propi aprenentatge i es va posant a prova a mesura que augmenten la seva capacitat i la seva confiança.
Kumon Matemàtiques permet als alumnes de treballar al nivell de la seva capacitat individual sense restriccions de contingut pel currículum escolar corresponent a la seva edat. Els alumnes passen tant temps com sigui necessari en cada nivell per tal de dominar el tema d’estudi i sentir-s’hi còmodes. Només llavors avancen al nivell següent. Això fa possible que els qui estiguin a punt per afrontar feines més complicades puguin avançar més enllà del seu nivell escolar i desenvolupar la seva capacitat en un nivell més avançat.

Kumon Matemàtiques pretén donar a l’alumne les eines necessàries per afrontar les matemàtiques de secundària amb comoditat. Els alumnes aborden conceptes numèrics complexos al llarg de la seva trajectòria i arriben a dominar el càlcul integral i diferencial. Ho aconsegueixen al mateix temps que desenvolupen la seva capacitat per aprendre de forma autodidacta treballant amb els exemples dels fulls d’estudi i augmentant les seves habilitats per resoldre els exercicis.

Kumon Matemàtiques permet a alumnes de qualsevol capacitat d’abordar les matemàtiques amb confiança. Ens assegurem que dominen cada habilitat fonamental del càlcul abans de seguir endavant.

Gràcies a la pràctica diària, els alumnes desenvolupen la seva capacitat i adquireixen una gran soltesa en matemàtiques, així com una actitud positiva i concentrada davant l’estudi.

L’orientador de Kumon estableix el nivell més adequat per al teu fill, independentment de la seva edat, amb la qual cosa podrà reforçar els seus coneixements i impulsar el seu desenvolupament més enllà del seu nivell escolar.

Vull ajudar el meu fill a…

Kumon Matemàtiques ajuda el teu fill a consolidar la seva capacitat i soltesa amb les operacions matemàtiques mentre millora la seva forma d’estudi. Dedicar una estona cada dia a l’estudi amb Kumon ajuda el teu fill a adoptar uns hàbits d’aprenentatge positius —com llegir les preguntes, les instruccions i els exemples detingudament— i valorar quant pot avançar si s’esforça.

El nostre programa és individualitzat i se situa en el nivell més adequat per al teu fill. Així li donem la possibilitat d’avançar d’una manera satisfactòria en matemàtiques i millorem la seva confiança en ell mateix i la seva concentració.
Kumon Matemàtiques aspira a fer possible que els alumnes s’enfrontin amb soltesa a les matemàtiques de secundària. Una vegada que tenen una base sòlida en matemàtiques, els alumnes passen a dominar conceptes numèrics més complexos que culminen en el càlcul integral i diferencial.

El nostre programa no es regeix per cap pla d’estudis i els alumnes avancen al nivell següent quan la seva capacitat i la seva soltesa amb els nombres li ho permeten, independentment de la seva edat. Això els dona l’oportunitat de posar-se a prova sense restriccions i resoldre exercicis matemàtics de nivell superior al del seu curs escolar.
Kumon Matemàtiques no només pretén dotar els alumnes de les eines per resoldre exercicis matemàtics complexos, sinó que també els ajuda a desenvolupar habilitats per a l’aprenentatge autodidacte que els seran útils durant tota la seva trajectòria acadèmica. A mesura que van assolint els nivells superiors de Kumon Matemàtiques, s’anima els alumnes a consultar més els exemples i les solucions per trobar per ells mateixos la manera de resoldre l’exercici.

Els qui conclouen tots els nivells de Kumon Matemàtiques demostren un gran coneixement de les matemàtiques sense utilitzar calculadora i posseeixen les habilitats necessàries per dominar un tema nou per ells mateixos. Així estan preparats per a la universitat i els seus estudis posteriors.

Kumon Matemàtiques ajuda els alumnes a tenir una actitud positiva davant les matemàtiques. És molt important detectar el seu nivell real de domini i valorar la necessitat de reforçar conceptes bàsics abans de desenvolupar els seus coneixements fins a assolir el seu nivell escolar i superar-lo.

L’orientador ajuda els alumnes a comprendre per ells mateixos com es resolen els exercicis de matemàtiques utilitzant exemples com a guia. Això els permet de ser cada vegada més autònoms, tenir més confiança en ells mateixos a l’hora d’aprendre i estar disposats a enfrontar-se a reptes nous sense dependre d’un adult.

Els alumnes de Kumon avancen al seu propi ritme, que no ve determinat ni per la seva edat ni pel seu nivell escolar. La seva enorme capacitat ens sorprèn cada dia, ja que aconsegueixen superar reptes increïbles i s’aventuren a resoldre càlculs matemàtics complexos que estan per davant del temari escolar.

Els continguts de Kumon Matemàtiques

Explora els temes d’estudi per saber quins continguts inclou Kumon Matemàtiques.

Fes lliscar el dit per veure’n més

Comptar

L’objectiu dels nivells del 6A al 4A és que els alumnes aprenguin a recitar els nombres i a comptar assenyalant els nombres escrits. En aquesta etapa, en els nostres fulls d’estudi utilitzem molt les imatges: les imatges de punts i les taules numèriques permeten als alumnes d’infantil d’aprendre a reconèixer, recitar, llegir i entendre la seqüència numèrica. Progressivament, a mesura que van estant preparats, els alumnes van descobrint un interval de nombres cada vegada més gran. Primer se centren en els nombres de l’1 al 5; després, de l’1 al 10; de l’11 al 20, i així successivament fins al 100. A més, aprenen a escriure’ls de forma autònoma fins al 50.

Quatre operacions

En els nivells del 3A al D, s’aprofundeix en el coneixement de la seqüència numèrica abans d’introduir-hi les operacions principals: suma, resta, multiplicació i divisió. S’introdueix cada operació amb nombres petits i d’un sol dígit i es passa progressivament a nombres més alts i de dos dígits. El mètode avança gradualment: es passa de sumar i restar en horitzontal a fer-ho en vertical. Després se segueix el mateix procediment per multiplicar i dividir. Tot això s’aconsegueix en passos petits i a través de preguntes resoltes parcialment per ajudar els alumnes a avançar.

Fraccions

En els nivells E i F, els alumnes es familiaritzen amb les fraccions i aprenen a resoldre sumes, restes, multiplicacions i divisions amb fraccions mitjançant exemples i exercicis introductoris. A mesura que adquireixen confiança i velocitat, avancen a exercicis més complexos, aprenen l’ordre correcte dels passos que cal fer per resoldre’ls i a trobar el mínim comú denominador i el mínim comú múltiple, i treballen amb fins a tres fraccions i quatre operacions. A més, comencen a familiaritzar-se amb els decimals.

Àlgebra bàsica

L’objectiu dels nivells del G a l’I és ajudar els alumnes a dominar els nombres positius i negatius utilitzant les quatre operacions, així com les expressions i equacions algebraiques. Se’ls anima a escriure els passos que fan per trobar la solució fins que es familiaritzen amb el procediment. De mica en mica, la complexitat algebraica va augmentant i passen a resoldre operacions amb monomis i polinomis abans d’arribar a la factorització, les arrels quadrades, les equacions i funcions quadràtiques, i el teorema de Pitàgores. Els alumnes adquireixen les habilitats necessàries per resoldre exercicis correctament i escrivint els passos intermedis adequats.

Funcions

En el nivell J, l’alumne desenvolupa completament les seves habilitats algebraiques abans de passar, en el nivell següent, a abordar les propietats bàsiques de les funcions. Augmenta gradualment la seva comprensió de les funcions en abordar exercicis de dificultat creixent abans d’avançar als logaritmes, els límits, la diferenciació i la integració. Els alumnes adquireixen llavors les competències necessàries per treballar amb funcions trigonomètriques i equacions de rectes i circumferències.

Càlcul

En els nivells N i O s’adquireixen les habilitats necessàries per abordar la integració avançada i les equacions diferencials una vegada que els alumnes han aprofundit en la seva comprensió dels límits. Tot el que han après els alumnes al llarg del programa culmina aquí en la seva habilitat per resoldre exercicis matemàtics de nivell de secundària gràcies a les habilitats de càlcul i gràfiques que han desenvolupat. També han aprofundit ja en les habilitats necessàries per continuar avançant en el seu aprenentatge autodidacte en estar acostumats a utilitzar els exemples, les pistes i els llibres de solucions per entendre i treballar conceptes matemàtics complexos.

Com funciona Kumon?

Els alumnes de Kumon resolen els exercicis diàriament. El temps que triguen a completar la feina diària és d’uns 30 minuts per programa, encara que pot variar.

Durant cada sessió, els alumnes resolen els seus fulls d’estudi sota la supervisió i amb les indicacions de l’orientador i el seu equip d’assistents. Tots ells els donen el suport que necessiten en el seu estudi i s’asseguren que avancen d’una manera adequada.
 

30 minuts a Kumon

Busca el centre que tens més a prop

Personal qualificat
Des de 2,25 € / dia
Més de 230 centres