Kumon Lectura: ara també classes online!

Kumon Lectura

Kumon Lectura pretén fomentar el gust per la lectura i l’aprenentatge en tots els infants. Els alumnes, a partir dels 2 anys, desenvolupen les seves competències bàsiques de l’àmbit lingüístic començant pel reconeixement i la lectura de paraules i arriben a adquirir una comprensió lectora de nivell avançat que els permet de fer una lectura crítica de fragments de textos complexos. A través de la lectura de diferents tipus de textos, l’alumne va adquirint progressivament vocabulari, precisió gramatical, memòria i habilitat de redactar respostes. Al mateix temps, es familiaritza tant amb la ficció com amb la no ficció, amb la qual cosa amplia el seu coneixement del món i s’obre a noves àrees d’interès.

Els nostres orientadors ajuden els alumnes a aprendre a llegir detingudament, extreure la informació clau del text i expressar de forma convincent la seva opinió sobre el que han llegit. Kumon Lectura no segueix el currículum escolar, sinó que complementa l’aprenentatge de totes les matèries de l’escola. D’aquesta manera, dona llibertat als alumnes per convertir-se en alumnes avançats, autònoms i entusiastes, i, en definitiva, en persones reflexives.

Per assolir els objectius del programa, cal a més llegir en veu alta determinades parts del material i els llibres de la Bibliografia Recomanada de Kumon.

El meu fill té…

L’objectiu de Kumon Lectura és desenvolupar al màxim la capacitat que posseeix cada alumne per aprendre a llegir i comprendre una àmplia varietat de textos, alhora que fomenta l’hàbit d’aprendre i gaudir amb la lectura durant tota la vida.

Kumon Lectura comença amb el treball amb paraules i oracions simples, i acaba amb la lectura crítica de textos avançats.

Cada alumne comença en un punt de partida personalitzat que s’estableix després de fer una prova de nivell gratis.

Vull ajudar el meu fill a…

Kumon Lectura ajuda els alumnes d’infantil a entendre la connexió entre la paraula parlada i la seva forma escrita alhora que desenvolupen la seva capacitat de concentració. Els alumnes aprenen a concentrar-se mentre estudien amb interès i van avançant pels colorits fulls d’estudi amb ajuda d’un assistent especialista en alumnes d’infantil.

A mesura que l’alumne comença a reconèixer i llegir paraules, l’orientador s’encarrega no només que els fulls d’estudi li plantegin reptes cada vegada més elevats, sinó també que el continuïn ajudant a millorar la seva concentració. Estudiar amb Kumon és divertit i atractiu per als infants d’infantil, per la qual cosa el teu fill millorarà la seva concentració gràcies a una experiència d’aprenentatge positiva des de ben petit.
Kumon Lectura permetrà al teu fill de desenvolupar la seva confiança en ell mateix aprenent les bases de la lectura amb fulls d’estudi colorits i atractius, i amb l’ajuda d’un assistent especialista en alumnes d’infantil. En proporcionar al teu fill el nivell d’estudi més adequat i combinar-lo amb les pautes clares del seu orientador, el programa li ofereix una experiència d’aprenentatge positiva que el dotarà de les eines necessàries per triomfar en els seus estudis. El nostre objectiu és ajudar el teu fill a experimentar una sensació de triomf cada vegada que resolgui els seus fulls d’estudi.

A Kumon, l’estudi és individualitzat, cosa que significa que cada alumne treballa exactament en el nivell més adequat per a ell, de manera que consolida la seva confiança en la feina que està fent abans de continuar endavant.
Des que l’alumne comença a estudiar amb Kumon Lectura, desenvolupem la seva capacitat d’aprenentatge, de manera que aprengui mentre gaudeix i cull triomfs. Seguint les indicacions de l’orientador i el propòsit dels fulls d’estudi, l’alumne aprèn a vincular els sons amb les paraules escrites i, després, comença a escriure aquestes paraules amb confiança, cosa que desenvolupa la seva capacitat per llegir i estudiar.

L’estudi amb Kumon assenta unes bases sòlides perquè l’alumne aprengui de forma satisfactòria en el futur. Amb Kumon, t’assegures que les primeres experiències d’aprenentatge del teu fill siguin positives i que tingui les valuoses aptituds que necessitarà per continuar avançant.

Kumon Lectura ajuda els alumnes d’infantil a iniciar-se en la lectura i l’escriptura, començant per reconèixer paraules i traçar lletres mitjançant uns fulls d’estudi colorits i divertits, i amb el suport de l’orientador.

Els orientadors animen els petits a treballar d’una manera atenta i reflexiva per desenvolupar la seva concentració i la seva atenció, així com uns bons hàbits d’aprenentatge imprescindibles de cara a l’escola i les etapes educatives posteriors.

Gràcies al nostre mètode d’estudi, el teu fill tindrà en la seva etapa infantil una experiència d’aprenentatge molt positiva i una base sòlida que ajudaran que el seu futur educatiu sigui feliç i satisfactori.

Vull ajudar el meu fill a…

Kumon Lectura desenvolupa grans habilitats de lectura i escriptura en els alumnes i garanteix que disposin de les bases necessàries per ajudar-los a avançar. Determinem en quin nivell del programa ha de començar a treballar el teu fill per donar-li l’oportunitat de consolidar la base i adquirir confiança abans d’avançar cap a nivells de més dificultat.

Els alumnes adquireixen confiança en la seva capacitat i desenvolupen les seves habilitats per a l’estudi i el gust per aprendre, a més de consolidar la seva base de lectura i escriptura. Tot això els dona la convicció que poden arribar més lluny que mai.
Kumon Lectura enganxa els infants a la lectura proporcionant-los l’estudi individualitzat en el nivell més adequat per a cadascun. Els alumnes entren en contacte amb textos de molts gèneres diferents perquè desperti el seu interès per diferents temes. Viure aquesta experiència d’aprenentatge positiva contribueix a motivar els alumnes i fer-los apreciar les possibilitats que els ofereix la lectura.

Els alumnes superen els diferents nivells de Kumon Lectura adquirint les habilitats necessàries per llegir detingudament, comprendre i tenir una visió crítica d’allò que han llegit. Així poden fer les seves pròpies interpretacions i aprenen a expressar les seves impressions d’una manera concisa i correcta.
Kumon Lectura permet als alumnes de treballar en el nivell més adequat per a la seva capacitat sense veure’s limitats per la seva edat o curs escolar. Els nostres orientadors els donen les eines necessàries perquè avancin al ritme i el nivell més concordes amb el seu potencial mostrant-los una variada sèrie de temàtiques i obres literàries apassionants. Treballant amb els fulls d’estudi, el teu fill adquirirà les habilitats necessàries per llegir detingudament, comprendre i tenir una visió crítica d’allò que ha llegit. A més, farà les seves pròpies interpretacions i aprendrà a expressar les seves impressions d’una manera concisa i correcta.

Kumon Lectura pretén encaminar els alumnes per una senda que els porti a adquirir confiança i avançar al màxim, i que desperti en ells, al llarg del camí, el gust per llegir i aprendre.

Kumon Lectura ajuda infants de qualsevol capacitat a desenvolupar les nocions fonamentals de lectura i escriptura utilitzant textos i temes variats per despertar el seu interès i entusiasme.

Els orientadors ajuden el teu fill a adquirir la confiança necessària per pensar en allò que ha llegit, interpretar-ho i expressar aquests pensaments amb claredat i correcció.

Els nostres alumnes treballen en el nivell més adequat a la seva capacitat, independentment de la seva edat. Així tenen flexibilitat per repassar conceptes fonamentals o avançar més enllà del seu nivell escolar, cosa que els motiva i fa que gaudeixin aprenent.

Vull ajudar el meu fill a…

Kumon Lectura se centra a desenvolupar la capacitat dels alumnes per llegir i comprendre textos complexos i tenir una visió crítica sobre allò que han llegit. A través del treball amb els fulls d’estudi i el suport del seu orientador, desenvolupen tant les habilitats que necessiten per aconseguir-ho com una actitud positiva davant l’estudi. La forma d’estudi que segueixen els alumnes, que consisteix a llegir detingudament no només els fragments, sinó també els enunciats i els exemples abans de començar a escriure, produeix múltiples beneficis que es veuen potenciats per l’estudi diari.

Kumon Lectura utilitza una gran varietat de textos i fragments d’obres literàries per despertar en els alumnes l’interès per aprendre i per un gran ventall de temes i estils d’escriptura.
Kumon Lectura permet als alumnes de desenvolupar les seves habilitats de lectura fins a assolir un nivell elevat avançant en funció de la seva capacitat, tinguin l’edat que tinguin. El nostre programa no es regeix pel currículum escolar i dona a l’alumne la possibilitat d’avançar més enllà, de manera que adquireix tècniques avançades de lectura gràcies als nostres fulls d’estudi.

El teu fill desenvoluparà la seva memòria, el seu vocabulari i la seva habilitat de comprensió, amb la qual cosa millorarà la seva habilitat de redactar respostes.

En treballar amb fragments d’una gran varietat de temes i gèneres literaris, motivem els alumnes perquè sentin inquietud per diverses temàtiques i àrees d’interès que ja no escaparan a la seva comprensió.
Kumon Lectura permet als alumnes de fer una lectura comprensiva i crítica de textos de nivell elevat servint-se de la seva pròpia capacitat. Treballant amb els fulls d’estudi i comptant amb el suport de l’orientador, els alumnes no només aprenen a llegir comprenent el text i a escriure d’una manera precisa i amb un propòsit, sinó que també desenvolupen l’habilitat d’aprendre per ells mateixos. Per a això, l’orientador anima els alumnes a intentar trobar les solucions utilitzant els exemples i fragments proposats. En fomentar la seva habilitat per elaborar les seves pròpies respostes, desenvolupen la seva autonomia i la seva capacitat per prendre les regnes del seu propi aprenentatge.

La gran varietat de textos i fragments literaris que inclou Kumon Lectura fa que els alumnes descobreixin diferents temes i estils d’escriptura.

Kumon Lectura ajuda els alumnes a desenvolupar una actitud positiva davant l’estudi gràcies a uns fulls d’estudi diaris que els motiven i tracten textos variats per garantir que adquireixin una bona base de lectura i escriptura.

Els orientadors donen al teu fill el material del nivell més adequat per a ell, independentment de la seva edat, de manera que el percebi com un repte i tingui ganes de superar-lo i aprendre. Així adquireix la seguretat necessària per fer, d’una manera autònoma, una lectura crítica de fragments literaris complexos.

Els alumnes milloren progressivament i consoliden de mica en mica la seva capacitat per aprendre per ells mateixos i estar preparats per continuar fent-ho en el futur.

Els continguts de Kumon Lectura

Explora els temes d’estudi per saber quins continguts inclou Kumon Lectura.

Fes lliscar el dit per veure’n més

Iniciació a la lectura

En els nivells del 7A al 5A, els alumnes entren en contacte amb la lectura mitjançant el procés de repetir, recitar i llegir. Assenyalen i repeteixen paraules familiars que apareixen tant escrites com representades en unes il·lustracions molt vives. Això ajuda els alumnes a associar les paraules parlades amb les seves formes escrites. La pràctica fa que, a mesura que comencen a memoritzar i reconèixer paraules familiars, els alumnes vagin entenent la correspondència que hi ha entre grafies i sons i desenvolupin l’habilitat de llegir paraules per ells mateixos.

Lectoescriptura

En els nivells del 4A al 2A, els alumnes s’inicien en l’escriptura mitjançant el procés de traçar, copiar i escriure per ells mateixos. A més, continuen practicant la lectura amb textos cada vegada més amplis i enriqueixen el seu vocabulari al llarg de tot el procés. En finalitzar el nivell 2A, són capaços de llegir fragments de fins a 60 paraules per full i escriure paraules d’una manera autònoma i clara. Al llarg d’aquests nivells, els alumnes treballen per desenvolupar una forma d’estudi sòlida.

Lectura comprensiva d’oracions

Els nivells de l’A al C ajuden els alumnes a construir oracions simples i a entendre millor les seves estructures mitjançant la identificació de cada component. Desenvolupen la seva velocitat de lectura i aprenen a visualitzar el contingut del fragment que estan llegint i a comprendre’n el significat. Així poden localitzar, enumerar, comparar i construir idees extretes de textos senzills i després utilitzar aquestes habilitats per respondre perfectament a les preguntes.

Lectura comprensiva de paràgrafs

Del nivell D a l’F, els alumnes treballen per seguir el fil d’una història i identificar-ne els temes i les idees principals. En llegir, aprenen a extreure el sentit de cada paràgraf i a expressar per escrit, mitjançant la reformulació i la descripció, allò que han comprès. En finalitzar el nivell F, són capaços d’entendre el tema i la idea principal d’un text breu, extreure i relacionar les idees d’un paràgraf i comprendre la informació implícita.

Lectura mitjançant la síntesi

En els nivells del G a l’I, l’alumne desenvolupa les capacitats necessàries per redactar la síntesi d’un text. A Kumon, la síntesi consisteix a reduir un text a la meitat o a un terç de la seva extensió extraient-ne la informació principal, que l’alumne ha de relacionar entre si per aconseguir una comprensió profunda, i utilitzant les mateixes paraules del text.

Lectura crítica

En els nivells del J a l’L, els alumnes aprenen a llegir críticament diferents tipus de text. Això implica ser capaç de comparar diversos arguments i punts de vista i poder emetre una opinió sobre un determinat text. A més, l’alumne aprofundeix en altres elements, com el context històric de l’autor i l’obra. Els nostres alumnes se solen inspirar amb els fragments que llegeixen en els quadernets i passen a llegir molts dels llibres de la Bibliografia Recomanada de Kumon.

Com funciona Kumon?

Els alumnes de Kumon resolen els exercicis diàriament. El temps que triguen a completar la feina diària és d’uns 30 minuts per programa, encara que pot variar.

Durant cada sessió, els alumnes resolen els seus fulls d’estudi sota la supervisió i amb les indicacions de l’orientador i el seu equip d’assistents. Tots ells els donen el suport que necessiten en el seu estudi i s’asseguren que avancen d’una manera adequada.
 

30 minuts a Kumon

Busca el centre que tens més a prop

Personal qualificat
Des de 2,25 € / dia
Més de 230 centres