Què és Kumon

Què és Kumon

Com et podem ajudar

Kumon ofereix molt més que les classes particulars i és un mètode d'educació no formal diferent de l’ensenyament tradicional a la classe. En lloc de preparar l’infant per a una determinada prova o avaluació, Kumon capacita els alumnes per aprendre per ells mateixos mitjançant una orientació individualitzada i fulls d’estudi elaborats acuradament.

A més de desenvolupar les habilitats fonamentals en matemàtiques, lectura i anglès, cada alumne de Kumon treballa per construir les seves pròpies habilitats per a l’aprenentatge autodidacte i reforçar la seva confiança en la seva pròpia capacitat. Això significa que un alumne de Kumon no es veurà limitat per les capacitats o el coneixement dels altres per avançar en el seu aprenentatge.
Per a tots dos, i també per a tots els altres, ja que entenem l’educació des de la individualització. Per això, a Kumon sempre ens preguntem: «Què és el millor per a aquest infant en concret?». Després de fer una prova de nivell, tracem un pla d’estudi per potenciar la capacitat de l’alumne i aconseguir que avanci més enllà de l’estàndard internacional de Kumon o EIK (una aproximació internacional al seu nivell escolar), sigui quin sigui el seu punt de partida. Kumon dona la benvinguda a alumnes amb necessitats educatives especials o de gran talent, i a tots els qui creuen que poden arribar més lluny i desenvolupar tot el seu potencial.
Als alumnes de Kumon se’ls proposa una petita feina diària per una senzilla raó: fer una quantitat raonable de feina cada dia és més efectiu que afrontar sessions d’estudi més llargues entre descansos prolongats. D’aquesta manera, els infants aprenen de forma més eficient i avancen més de pressa, ja que apliquen immediatament allò que van aprenent. Aquesta rutina també fomenta hàbits d’estudi eficaços i una actitud positiva davant l’estudi.
Els programes de Kumon no segueixen cap currículum escolar ni estan pensats per preparar els seus alumnes per a cap examen específic. No obstant això, estudiar habitualment amb Kumon dotarà el teu fill de totes les eines necessàries per obtenir bons resultats acadèmics a llarg termini.

Els nostres alumnes acostumen a adonar-se amb el temps que, gràcies a estudiar a Kumon, han desenvolupat habilitats i adquirit experiències que els ajuden a superar amb èxit exàmens de diferents tipus. Això és degut al fet que Kumon potencia la confiança en un mateix i l’autonomia, així com les habilitats per a les matemàtiques, la lectura i l’anglès, i altres de més transversals que resulten útils en moltes matèries. A més, els alumnes s’acostumen a les condicions dels exàmens gràcies a les proves de nivell que fan durant el seu treball a Kumon.
Tenir soltesa en un tema és fonamental per dominar-lo, ja que aquesta és l’única manera de resoldre la feina no només amb precisió, sinó també amb rapidesa. Una cosa és trobar la resposta a 8x7 i una altra de molt diferent és ser capaç de recordar-la immediatament. La soltesa i la precisió són claus perquè el teu fill aconsegueixi afrontar satisfactòriament exercicis cada vegada més difícils.
Kumon és un mètode d'educació no formal per a l’aprenentatge autònom, però tots els alumnes compten amb el suport del seu orientador. Els fulls d’estudi, elaborats acuradament, ensenyen als alumnes a trobar la resposta per ells mateixos; l’orientador els guia només quan és necessari. La principal funció dels orientadors de Kumon és observar el treball dels seus alumnes i assegurar-se que els exercicis que estan fent són els més adequats per a ells, així com que treballen a un ritme apropiat.

Tens alguna altra pregunta?