Què és Kumon

Què és Kumon

Com et podem ajudar

Kumon ofereix molt més que les classes particulars i és un mètode d'educació no formal diferent de l’ensenyament tradicional a la classe. En lloc de preparar l’infant per a una determinada prova o avaluació, Kumon capacita els alumnes per aprendre per ells mateixos mitjançant una orientació individualitzada i fulls d’estudi elaborats acuradament.

A més de desenvolupar les habilitats fonamentals en matemàtiques, lectura i anglès, cada alumne de Kumon treballa per construir les seves pròpies habilitats per a l’aprenentatge autodidacte i reforçar la seva confiança en la seva pròpia capacitat. Això significa que un alumne de Kumon no es veurà limitat per les capacitats o el coneixement dels altres per avançar en el seu aprenentatge.
Per a tots dos, i també per a tots els altres, ja que entenem l’educació des de la individualització. Per això, a Kumon sempre ens preguntem: «Què és el millor per a aquest infant en concret?». Després de fer una prova de nivell, tracem un pla d’estudi per potenciar la capacitat de l’alumne i aconseguir que avanci més enllà de l’estàndard internacional de Kumon o EIK (una aproximació internacional al seu nivell escolar), sigui quin sigui el seu punt de partida. Kumon dona la benvinguda a alumnes amb necessitats educatives especials o de gran talent, i a tots els qui creuen que poden arribar més lluny i desenvolupar tot el seu potencial.
Als alumnes de Kumon se’ls proposa una petita feina diària per una senzilla raó: fer una quantitat raonable de feina cada dia és més efectiu que afrontar sessions d’estudi més llargues entre descansos prolongats. D’aquesta manera, els infants aprenen de forma més eficient i avancen més de pressa, ja que apliquen immediatament allò que van aprenent. Aquesta rutina també fomenta hàbits d’estudi eficaços i una actitud positiva davant l’estudi.
Els programes de Kumon no segueixen cap currículum escolar ni estan pensats per preparar els seus alumnes per a cap examen específic. No obstant això, estudiar habitualment amb Kumon dotarà el teu fill de totes les eines necessàries per obtenir bons resultats acadèmics a llarg termini.

Els nostres alumnes acostumen a adonar-se amb el temps que, gràcies a estudiar a Kumon, han desenvolupat habilitats i adquirit experiències que els ajuden a superar amb èxit exàmens de diferents tipus. Això és degut al fet que Kumon potencia la confiança en un mateix i l’autonomia, així com les habilitats per a les matemàtiques, la lectura i l’anglès, i altres de més transversals que resulten útils en moltes matèries. A més, els alumnes s’acostumen a les condicions dels exàmens gràcies a les proves de nivell que fan durant el seu treball a Kumon.
Tenir soltesa en un tema és fonamental per dominar-lo, ja que aquesta és l’única manera de resoldre la feina no només amb precisió, sinó també amb rapidesa. Una cosa és trobar la resposta a 8x7 i una altra de molt diferent és ser capaç de recordar-la immediatament. La soltesa i la precisió són claus perquè el teu fill aconsegueixi afrontar satisfactòriament exercicis cada vegada més difícils.
Kumon és un mètode d'educació no formal per a l’aprenentatge autònom, però tots els alumnes compten amb el suport del seu orientador. Els fulls d’estudi, elaborats acuradament, ensenyen als alumnes a trobar la resposta per ells mateixos; l’orientador els guia només quan és necessari. La principal funció dels orientadors de Kumon és observar el treball dels seus alumnes, tant en les classes presencials com en les classes online, i assegurar-se que els exercicis que estan fent són els més adequats per a ells, així com que treballen a un ritme apropiat.

 

Tens alguna altra pregunta?

Accepto els termes i condicions