Educació

Claus per fomentar en els nostres fills la motivació per aprendre

oct 2022
La motivació per aprendre no neix, es fa.
La motivació per aprendre no neix, es fa.

Entre les grans preocupacions que tenim els pares, hi ha la que als nostres fills els vagi bé el curs escolar, i per aconseguir-ho un dels factors principals és ajudar-los a mantenir la motivació per aprendre. No és una tasca fàcil, però en aquest article el pedagog Miguel Ángel González ens dona algunes claus per aconseguir-ho.

Deixem d’utilitzar la motivació com a comodí

El motiu per fer una cosa no pot ser un premi o un càstig. Si treballem la motivació intrínseca, aconseguirem mantenir en els nostres fills la motivació per aprendre.

Encara que el màxim responsable és l’educador, com a pares també hi podem col·laborar

L’educació és un projecte formatiu a llarg termini. Durant la seva etapa acadèmica, els infants evolucionen i, per això, també han de canviar les estratègies per mantenir activa la seva motivació per aprendre en funció dels seus interessos. Hem de tenir en compte les recomanacions dels professors dels nostres fills i seguir aquesta línia d’actuació. Així i tot, no podem reproduir el mateix model de motivació de manera constant, perquè no és una recepta: la motivació per aprendre varia en funció de l’evolució, els gustos i els interessos dels infants.

La motivació no és màgia, es treballa

«La motivació és l’energia que posem en joc per poder passar de l’estat actual a l’estat desitjat fins a aconseguir l’objectiu que s’ha plantejat», afirma Miguel Ángel González. Des de casa podem activar aquesta energia establint metes i despertant en els nostres fills el desig d’aconseguir-les. Encara que aquest desig pot venir donat per molts camins, si volem que els nostres fills aconsegueixin els seus objectius, hem d’evitar aquests sis errors:

1. Valorar el resultat en comptes de l’esforç

Viure pendents de les notes dels exàmens i no valorar ni l’esforç ni el procés que han portat els nostres fills a obtenir una determinada qualificació els resulta desmotivador. Si valorem el procés en conjunt, els resultats arribaran; en canvi, si no hi ha esforç en el procés d’aprenentatge, els resultats, si es donen, es donaran per mera sort.

2. Preguntar-nos si saben o no saben

Evitem posar el centre d’atenció en el fet de si els nostres fills han après la lliçó o no i donem importància al desenvolupament de l’actitud per fer la tasca adequadament i a la capacitat que han anat desenvolupant per fer-la.

3. No centrar-nos en un objectiu concret

És important enfocar l’energia dels nostres fills en una direcció concreta. No fer-ho pot ser la causa que desaparegui la seva motivació per aprendre i, per tant , es perdin en el camí.

4. Mirar a llarg termini

Pas a pas es fa camí, i el mateix ocorre en el procés educatiu: hem de centrar la nostra atenció a complir objectius a curt termini, en les metes més properes.

5. No tenir en compte la dificultat de la tasca

Aprendre sempre és un repte, però perquè els nostres fills ho aconsegueixin, hem de plantejar-los reptes adequats; d’aquesta manera, incentivarem la seva motivació per aprendre i evitarem que es frustrin. És molt important plantejar-los objectius adequats a les seves capacitats, tenint en compte els recursos per a l’aprenentatge de què disposen.

6. Imposar en comptes d’implicar

Moltes vegades imposem als nostres fills processos que per a nosaltres són senzills sense tenir en compte la dificultat que poden representar per a ells o si tenen una altra manera d’arribar a aquesta meta. Hem d’implicar els nostres fills en la formulació de l’objectiu perquè se sentin valorats i motivats per assolir-lo.


A continuació, també incloem alguns consells sobre com podem despertar i mantenir la motivació per aprendre dels nostres fills.

1. Evitar els errors ja esmentats.

2. Interessar-nos per la seva evolució acadèmica: generar una cadena de valor en la qual, si els pares mostrem interès pel rendiment acadèmic dels nostres fills, ells se sentiran recolzats i implicats.

3. Conèixer els seus gustos i preferències: saber què els agrada als nostres fills, què els motiva i què els ajudarà a complir la meta.

4. Recordar que no ens escolten, ens observen: hem de predicar amb l’exemple perquè, si veuen que complim amb els nostres objectius diaris, ells comprovaran que tot el que els diem funciona i no els faltarà motivació per aprendre i per esforçar-se per arribar a les seves metes, tal com ho fem nosaltres.

5. No estalviar els «Enhorabona!»: els elogis no sobren mai, sinó que són una font de motivació constant.

6. Ensenyar-los a fer les coses per ells mateixos: no ens hem de convertir en pares helicòpter, absolutament pendents de tot el que fan els nostres fills, sinó que els hem de guiar quan tenen dubtes sense fer les coses per ells; a mesura que les aconsegueixin fer per si mateixos, augmentarà la seva motivació per aprendre, el seu sentit de la responsabilitat, la seva autoestima i la confiança en les seves capacitats.

7. Implicar-nos en la consecució dels seus objectius: és bo demostrar-los que, per petits o grans que siguin, tots els seus objectius són igual d’importants i que poden comptar amb nosaltres per orientar-los en la seva consecució, sempre deixant que siguin ells els protagonistes dels seus processos.


Així, la motivació intrínseca exerceix un paper molt important en el procés d’aprenentatge, igual que la motivació externa. En la vida diària i a l’escola, com a part del procés d’educació formal o extraescolar i de l’aprenentatge d’idiomes, el pas fonamental és establir metes realistes per adquirir les competències necessàries. D’aquesta manera, s’ensenya als alumnes que l’aprenentatge és permanent, és a dir, que existeix un aprenentatge competencial que és avaluat als centres docents i que també hi ha altres activitats d’aprenentatge, com adquirir destreses per a la vida quotidiana, que estan subjectes a altres tipus de motivació.

Vols saber més coses sobre el tema? En aquest enllaç pots veure al detall el seminari web «Alumnes motivats: com podem ajudar des de casa les mares i els pares?» (en castellà) que organitzem juntament amb la plataforma Educar es todo.

Mantenir la motivació en l’aprenentatge és un dels pilars principals del mètode Kumon.