Els infants que es crien en un entorn que fomenta el seu gust per la lectura solen adquirir amb més facilitat una competència lectora adequada. [ Llegir més ]

A través del mètode Kumon, els alumnes adopten un paper actiu en la seva educació mitjançant la pràctica diària i aconsegueixen desenvolupar al màxim el seu potencial. Això els dona l’oportunitat d’aprendre per ells mateixos, al seu propi ritme, guanyar autonomia i incrementar la seva autoestima i la seva confiança. [ Llegir més ]

Enguany, les nostres orientadores María Alcoriza, Ana M. Castellvell, Laura Estévez, Concepción González, María José Naranjo, M. Teresa Negre i Concepción Ruiz de Gauna compleixen 25 anys desenvolupant al màxim el potencial dels nostres alumnes amb el mètode Kumon. [ Llegir més ]

Prioritzar la lectura i la comprensió lectora és la manera més efectiva de millorar en totes les assignatures. Tots els infants que han passat per #KumonLectura i que tenien dificultats a l’escola han millorat automàticament en totes les matèries. [ Llegir més ]