Educació

Educació online, presencial, híbrida o educació intel·ligent?

set 2022
El gran repte de l’educació online és el disseny de plans d’aprenentatge amb les aplicacions educatives i eines virtuals que més puguin beneficiar l’alumne.
El gran repte de l’educació online és el disseny de plans d’aprenentatge amb les aplicacions educatives i eines virtuals que més puguin beneficiar l’alumne.

Des que l’educació online es va incorporar al sistema educatiu de manera general, la gran pregunta que ens fem els pares és si estem fent un ús intel·ligent de la tecnologia per afavorir l’aprenentatge dels nostres fills. Rafael Samper, coordinador pedagògic de Kumon España, ens en dona la resposta en aquest article.

És millor l’educació online, la presencial o l’híbrida?

L’educació online és positiva quan els educadors fan un ús hàbil, equitatiu i eficaç de la tecnologia digital per afavorir un aprenentatge més personalitzat, flexible i centrat en l’estudiant.

«El debat que potser hauríem d’iniciar no és entre l’educació online o la presencial, sinó sobre quina educació volem per als nostres fills, sobre com pot beneficiar la tecnologia les millors pedagogies educatives i sobre quin és el paper dels docents en aquest nou entorn educatiu», sosté Rafael Samper.

Què és l’educació intel·ligent?

L’educació és el procés mitjançant el qual dirigim o guiem cap a fora el potencial de cada alumne, i s’entén com a «potencial» les habilitats que té per aprendre per ell mateix.

L’educació intel·ligent estableix una relació de retroalimentació i no de subordinació entre l’educació online i l’educació presencial. No es tracta, en cap cas, que l’educació online complementi la presencial, sinó que ambdues es retroalimentin i, d’aquesta manera, s’afavoreixin les millors pedagogies d’aprenentatge.

L’educació intel·ligent ha de complir tres requisits:

 • IMPULSAR la capacitat de l’alumne per aprendre per ell mateix.
 • CONTAGIAR a l’alumne les ganes d’aprendre durant tota la vida.
 • ASSEGURAR una educació personalitzada per a cada alumne.

Com podem fer un ús intel·ligent de la tecnologia en benefici de l’educació?

 

 1. Generant material didàctic, recursos i accions formatives en què el protagonista sigui l’alumne.
   
 2. Utilitzant l’educació online amb els alumnes que no disposin d’un centre educatiu a prop o que, per algun motiu, hagin d’estar allunyats de l’educació presencial.
   
 3. Aprofitant l’ús de la tecnologia per elaborar plans d’avaluació més continus i alhora formatius que permetin al docent comprendre quin efecte té la seva orientació en el procés de desenvolupament de l’alumne.
   
 4. Creant una comunitat educativa que giri entorn del treball en equip i col·laboratiu entre docents, famílies i alumnes.
   
 5. Promovent el desenvolupament de la competència digital dels alumnes.
   
 6. Servint-nos de la tecnologia per dissenyar plans d’aprenentatge personalitzats tenint en compte les característiques individuals dels alumnes, amb la finalitat que la seva experiència d’aprendre sigui significativa i emocionant.
   
El gran repte que planteja l’educació online d’avui

 

El procés d’aprenentatge en les institucions educatives actuals utilitza les plataformes digitals per donar suport als mètodes d’aprenentatge tradicionals amb l’objectiu de fer més eficient l’aprenentatge de l’alumne i millorar la seva capacitat de fer cerques en recursos digitals a través d’Internet.

En l’educació online el procés d’ensenyament està centrat en l’ús de la tecnologia per contribuir al desenvolupament del potencial d’aprenentatge autodidacte. El gran repte que planteja aquest tipus d’educació és el disseny de plans d’aprenentatge amb les aplicacions educatives i eines online que més puguin beneficiar l’alumne. A Kumon anem un pas més enllà, perquè personalitzem els plans d’aprenentatge en funció de les capacitats i les necessitats reals de cada alumne.

En aquest enllaç pots veure la ponència completa de Rafael Samper en el seminari web organitzat per la plataforma educativa Educar es Todo.