Educació

Kumon, l’extraescolar que atén les necessitats de cada alumne

nov 2022
El suport educatiu mitjançant classes particulars és útil, sempre que atengui les necessitats concretes de cada alumne.
El suport educatiu mitjançant classes particulars és útil, sempre que atengui les necessitats concretes de cada alumne.

El suport educatiu mitjançant classes particulars és útil, sempre que atengui les necessitats concretes de cada alumne. Per això els orientadors de Kumon elaboren un pla d’aprenentatge personalitzat per a cada alumne mentre el guien perquè vagi aprenent per ell mateix de forma progressiva. D’aquesta manera, millora el rendiment acadèmic de forma transversal als seus estudis reglats.

A Kumon posem en marxa estratègies didàctiques i metodològiques que permeten, quan arriba el moment, que l’alumne pugui resoldre un exercici o obrir els llibres de text de qualsevol matèria i comprendre’ls de forma autònoma i autosuficient. Ens preocupem per dotar tots els alumnes de la capacitat d’aprendre per ells mateixos i de la confiança perquè siguin ells els qui superin les seves dificultats en qualsevol matèria. D’aquesta manera, eduquem les competències educatives d’avui dia.

Takeshi Kumon, fill del nostre fundador, Toru Kumon, i el seu primer alumne, deia: «El mètode Kumon no és un mètode d’aprenentatge per adquirir coneixements. Per a mi, és un mètode per aprendre a adquirir coneixements».

Aquesta frase defineix la filosofia del mètode Kumon, que no és una altra que ensenyar als alumnes a aprendre per ells mateixos, però amb un pla personalitzat d’aprenentatge i el suport d’un orientador. D’aquesta manera, aconseguim una evolució progressiva mentre l’alumne es va fent cada vegada més autònom i aprèn a dominar les matèries escolars, fins i tot treballant contingut de fins a tres anys per sobre del seu curs escolar. En aquest enllaç pots veure alguns testimonis dels nostres alumnes.

Kumon i el sistema educatiu

Un dels aspectes sobre els quals més ens pregunten les famílies quan contacten amb un centre Kumon per primera vegada és quina equivalència hi ha entre els nivells del nostre mètode d’aprenentatge i els cursos del sistema educatiu. La resposta és senzilla: els continguts conceptuals dels nivells dels programes de Kumon no tenen una correspondència directa amb el currículum escolar. Per què?

La primera raó que explica per què Kumon no segueix els programes educatius de cap país és que Kumon és un mètode internacional. Tots els centres Kumon imparteixen el mateix mètode d’aprenentatge amb els mateixos principis metodològics, per la qual cosa adaptar-se al sistema educatiu d’un determinat país faria que el mètode no fos útil per a infants de tot el món. Avui dia, més de 4 milions d’alumnes aprenen amb Kumon en més de 25.000 centres.

En segon lloc, Kumon s’entén com a una activitat extraescolar. Per això els nostres materials no aborden tots els continguts de, per exemple, la matèria de Matemàtiques que els teus fills aprenen a l’escola. La selecció de continguts de Kumon respon a uns objectius diferenciats als de qualsevol sistema educatiu: volem desenvolupar habilitats i capacitats úniques en els teus fills, com la capacitat d’estudi, la motivació per aprendre, l’autonomia i, principalment, l’autoaprenentatge, que els ajudarà al llarg de la vida.

La nostra experiència de més de 60 anys educant amb el mètode Kumon ens ha demostrat que resoldre exercicis del nivell adequat permet a l’alumne mantenir-se motivat i creure en la seva pròpia capacitat, per la qual cosa adquireix una actitud positiva davant l’estudi. En aquest article t’expliquem com ho fem.

Per a això, és fonamental el paper dels orientadors de Kumon, els quals coneixen en profunditat els nostres quadernets i l’alumne, i treballen diàriament responent a com ensenyar-li i quins objectius es persegueixen en cada nivell o, fins i tot, en cada quadernet.

Què et sembla aquesta forma d’aprendre i adquirir les competències dels professionals del demà? Si vols que els teus fills adquireixin aquestes capacitats i aconsegueixin aprendre per ells mateixos, contacta amb el teu centre Kumon!