Sol·licita teu test de diagnòstic

4. Els nostres professors

Els nostres professors orienten d’una manera individualitzada i desenvolupen el potencial de tots els alumnes.

Alumnes que dedueixen les respostes tots sols

Els fulls d’estudi de Kumon, plens de textos i exercicis de lectura per a infants, en castellà i en anglès, i de matemàtiques per a infants de totes les edats i capacitats, estan dissenyats perquè els alumnes avancin per mitjà d’un aprenentatge autodidacte. No obstant això, de vegades topen amb exercicis que no comprenen o que no són capaços de resoldre pel seu compte. En aquests casos, els professors de Kumon no els en donen les respostes immediatament. En comptes d’això, indaguen quant comprenen els alumnes abans de donar-los pistes. També poden mostrar als alumnes exemples o exercicis que han estudiat prèviament per ajudar-los a resoldre tots sols els exercicis difícils. Els professors de Kumon no els donen mastegats els mètodes per resoldre els exercicis. En comptes d’això, se centren a guiar els alumnes perquè puguin fer els exercicis tots sols de manera que gaudeixin de la sensació de triomf i siguin capaços de dominar el material nou d’una manera autònoma. Així aprenen a estudiar pel seu compte i la seva capacitat autodidacta creix.

Desenvolupament màxim del potencial de cada alumne

Els professors de Kumon descobreixen del que és capaç un alumne i fan sortir a la llum el potencial de cadascun d’ells. Els nostres professors se centren en cadascun dels alumnes, presten molta atenció a la seva capacitat acadèmica i la seva personalitat, i els ofereixen un suport eficaç per assegurar-se que sempre puguin aprendre a estudiar tots sols i sense perdre motivació. A més, no reconeixen l’evolució d’un alumne comparant-lo amb d’altres, sinó per mitjà d’elogis, felicitacions i ànims. Al mateix temps, treballen en estreta cooperació amb les famílies per fer el seguiment del creixement de cadascú. Gràcies a aquests professors dedicats, que desitgen sincerament que els seus alumnes progressin, s’aconsegueixen els autèntics beneficis del mètode Kumon.

► El paper d’un professor de Kumon: més informació sobre el paper que exerceix un professor de Kumon per desenvolupar el potencial de cadascun dels alumnes.

  • Kumon t'ajuda
    Kumon tajuda thumbnail