Sol·licita teu test de diagnòstic

Kumon: educació per a tota la vida

A Kumon, l’alumne és el veritable protagonista i el nostre objectiu principal és que aconsegueixi aprendre a estudiar d’una manera autodidacta. El que oferim és molt més que unes classes particulars. Kumon és un mètode d’aprenentatge a llarg termini que desenvolupa una sèrie d’habilitats i capacitats en els alumnes a través de tres programes: Kumon Matemàtiques, Kumon Lectura i Kumon English.

Aprendre a llegir és un dels punts fonamentals de Kumon Lectura, però no es tracta només d’un mètode de lectura per a infants. El nostre sistema abraça des de l’alfabetització fins a la lectura crítica, i es pot començar a partir dels dos anys d’edat. L’alumne anirà superant nivells i anirà adquirint i desenvolupant habilitats lectores per poder enfrontar-se a textos cada vegada més complexos i convertir-se en un lector competent.

Kumon ofereix també un programa de Matemàtiques per a infants, però, com passa amb el programa de Lectura, no és exclusiu per als més petits. Cada alumne comença pel nivell que li és adequat, ja sigui aprendre a comptar, fer exercicis de matemàtiques de primària o resoldre sistemes d’equacions. Cada punt del programa amplia d’una manera gradual les habilitats adquirides en l’anterior, el que permet desenvolupar agilitat mental i esprémer al màxim el potencial d’aprenentatge de tots ells.

Kumon English permet a l’alumne adquirir les habilitats lingüístiques que l’ajudaran a comprendre textos avançats en llengua anglesa i a expressar-se en l’idioma amb fluïdesa. En conseqüència, ampliarà els seus horitzons de coneixement en poder aproximar-se a cultures diverses i accedir a la informació en anglès, llengua de comunicació internacional essencial en l’actualitat.

Gràcies als nostres programes, els estudiants adquireixen habilitats per aprendre a estudiar d’una manera autodidacta, ja que són ells els qui troben tots sols una forma de superar qualsevol dificultat que se’ls presenti, el que augmenta a més la confiança en ells mateixos.

Encara que Kumon és un mètode d’estudi autodidacte, els alumnes no estan sols. Els nostres professors ofereixen l’orientació que necessiten per portar les regnes del seu aprenentatge, la qual cosa, alhora, augmenta la seva motivació per rendir i obtenir bons resultats.

Aprendre a estudiar és un procés que requereix temps, programació i dedicació. Kumon consisteix a aprendre de cara al dia de demà. Sens dubte, es tracta de la millor preparació per tenir èxit dins i fora de l’àmbit escolar.