Entrevista personal informativa

Com a pas previ a la matriculació, la família ha de mantenir una reunió personal informativa amb el professor del centre Kumon de la seva elecció, en la qual s’identificaran les necessitats individuals de la família i el possible alumne d’acord amb els objectius i el mètode de Kumon.

Aquesta reunió o entrevista inicial suposarà una oportunitat per definir les expectatives de la família i ampliar la informació sobre l’alumne amb la finalitat d’explicar d’una manera detallada com i en què pot contribuir Kumon al desenvolupament de l’alumne.

El professor farà al teu fill una prova de nivell gratuïta i sense compromís, a la qual ens referim com a «test de diagnòstic», que li permetrà avaluar la capacitat actual de l’alumne i establir el punt de partida pel qual començaria a treballar, així com una planificació d’estudi individualitzada per desenvolupar al màxim les seves capacitats.

En aquesta entrevista també s’abordaran les condicions necessàries perquè el mètode sigui efectiu, entre elles el paper dels pares o tutors i l’equip del centre Kumon, i s’explicarà com gràcies al treball conjunt l’alumne pot desenvolupar les seves capacitats al màxim.

Si desitges saber com podem ajudar a fer que el teu fill es converteixi en un alumne motivat davant l’aprenentatge i capaç d’aprendre pel seu compte, posa’t en contacte amb el professor del centre que tinguis més a prop o bé envia’ns aquest formulari de sol·licitud d’informació i contactarem amb tu al més aviat possible.