Sol·licita teu test de diagnòstic

El paper de la família a Kumon

A Kumon, la col·laboració i la comunicació entre l’alumne, el professor i la família són crucials. Els infants han d’aprendre a estudiar pel seu compte, però és important que totes les parts es comprometin activament en el projecte comú.

L’alumne treballa amb els programes més dies a casa que al centre Kumon. Això és així perquè, per desenvolupar les rutines, capacitats i actituds que pretenem, l’alumne ha de ser capaç d’inserir-los d’una manera natural en la seva vida quotidiana.

El paper de la família és clau i la seva col·laboració repercuteix directament en favor dels fills. Els punts següents són fonamentals perquè l’acompliment del treball sigui l’adequat i l’alumne estigui més motivat en veure que la família s’implica en el seu aprenentatge:

  • Crear a casa un ambient propici per a l’estudi, i que les matemàtiques, la lectura i l’anglès per a infants es converteixin en una cosa natural.
  • Supervisar que l’infant fa la tasca cada dia i qualificar-la perquè pugui corregir els seus errors al més aviat possible després d’haver-la acabat.
  • Motivar l’infant per l’esforç que suposa treballar cada dia i donar prioritat a això per sobre dels resultats.
  • Prestar atenció a la forma de treballar de l’infant i informar el professor dels aspectes rellevants del seu treball.
  • Compartir uns minuts diaris amb l’infant desenvolupant activitats d’aprenentatge. És positiu fomentar l’afició per la lectura i conèixer els seus gustos en matèria de llibres, així com acompanyar-lo a biblioteques i llibreries. Fomentar la lectura per a infants farà que adquireixin més habilitat a l’hora de comprendre qualsevol text o exercici.
  • Refermar la importància que té assolir objectius d’una manera gradual i al llarg del temps. És important aconseguir que l’infant cregui en la seva capacitat per assolir els objectius mitjançant el treball constant i continuat, així com proporcionar un missatge coherent en aquest sentit. Es tracta d’aprendre a estudiar de mica en mica perquè l’infant vegi que pot avançar d’una manera autònoma i aconseguir el que es proposi.
  • Kumon t'ajuda
    Kumon tajuda thumbnail