Lectura

Quan cal començar amb la lectura?

gen 2020
Llibres recomanats per créixer llegint en la nostra Guia de lectures.
Llegir és tota una experiència.

Els infants que es crien en un entorn que fomenta el seu gust per la lectura solen desenvolupar amb més facilitat la lectura comprensiva. El més important per als nadons i els infants més petits és que els parlin molt i els cantin cançons infantils.

Parlar-los mirant-los a la cara i cantar-los cançons ajuda a fer que se sentin segurs i estimats, i els estimula adequadament, ja que creixen en un entorn ric en paraules.

A més, les lletres de les cançons infantils són fàcils de recordar gràcies al ritme de la música, per la qual cosa serveixen per ampliar el vocabulari, exercitar la memòria i desenvolupar la concentració i la competència lingüística.

Llibres que enganxen

D’altra banda, llegir llibres il·lustrats en veu alta als infants no només contribueix a fer que cultivin el llenguatge, la sensibilitat o la imaginació, sinó que també els ofereix l’oportunitat de crear un fort vincle afectiu amb les seves famílies, que dediquen un temps especial als seus fills compartint lectures i llegint els llibres que enganxen als més petits.

Els llibres recomanats per llegir als infants

Què és el que s’ha de tenir en compte quan es tria una lectura? El primer és triar lectures d’acord amb el nivell de lectura comprensiva de cada infant.

No cal cenyir-se a les indicacions generals del tipus «A partir de 6 anys» o «Llibres recomanats per a 3r de primària». Tot depèn de la competència lectora de cadascú i de l’interès que li desperti cada llibre.

Per aquest motiu, el nostre programa de lectura no està dissenyat per edat i la nostra Guia de la Bibliografia Recomanada de Kumon per créixer llegint ofereix 420 recomanacions classificades per competència lectora. S’hi inclouen llibres per llegir de diferents tipus:

  • Llibres per llegir en veu alta
  • Llibres per començar a llegir sol
  • Llibres per llegir amb més desimboltura
  • Llibres per llegir nous gèneres
  • Llibres per a grans lectors

Aprendre a llegir


Els llibres recomanats s’han de triar en funció dels interessos i la maduresa de l’infant, observant bé cap a què mostra interès o què sap fer en cada moment.

  • Llibres il·lustrats amb repeticions. Els infants amb edats entre 0 i 2 anys aprenen paraules noves amb gran rapidesa. Quan se’ls llegeix en veu alta, és millor començar amb llibres per llegir amb un contingut fàcil d’entendre, un desenvolupament previsible de la història i repeticions.
  • Els llibres il·lustrats amb una narrativa més complexa es caracteritzen per ser llibres per llegir que estan protagonitzats per un personatge amb el qual els infants simpatitzen.
  • Per avançar cap a llibres menys il·lustrats i començar a llegir llibres amb més text, l’ideal és triar obres fàcils de llegir i que tinguin una quantitat de paraules per pàgina semblant a la d’un llibre il·lustrat.
  • Llibres amb més text. Els infants familiaritzats amb els llibres il·lustrats no solen resistir-se a llegir llibres amb més text. D’aquesta manera, s’avança cap a llibres recomanats amb una mida de lletra més petita i més quantitat de pàgines, la qual cosa augmenta el volum de text llegit. En aquesta etapa, els enganxen les obres que descriuen la vida dels infants, en les quals puguin llegir sobre diferents personatges de la seva edat, identificar-s’hi i veure-hi reflectits comportaments seus o dels seus amics. L’escola, el barri, els aniversaris o les vacances són alguns dels temes que més els interessen. Llegir és tota una experiència! I, per això, també en aquesta fase mostren un especial interès per les biografies de personatges famosos, inventors, científics o artistes de totes les èpoques. Una altra tendència pròpia d’aquesta etapa és aficionar-se a la lectura de les col·leccions i les sèries que estiguin de moda en aquell moment.


Contacta amb el centre que tens més a prop i assabenta’t de com el teu fill pot aprendre a gaudir del plaer de llegir, créixer llegint amb llibres que enganxen i incrementar la seva competència lectora amb Kumon Lectura.