Educació

Els professors dels centres Kumon són orientadors que s’adapten als infants

oct 2019
Els professors de Kumon España són orientadors d’aprenentatge als centres Kumon.
Els professors de Kumon España són orientadors d’aprenentatge als centres Kumon.

«El mètode Kumon no és un mètode d’aprenentatge per adquirir coneixements. Per a mi és un mètode per aprendre a adquirir coneixements». (Takeshi Kumon)

Si entrem a qualsevol classe d’una escola o d’una acadèmia i preguntem qui és el professor, la resposta és fàcil i immediata. Passa el mateix si fem la mateixa pregunta a qualsevol centre Kumon. O realment no és així? El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix professor com la persona que ensenya una ciència, un art, una disciplina.

Els professors dels centres Kumon són orientadors que s’adapten als infants i estableixen un pla d’aprenentatge d’una manera individualitzada perquè cada infant és un món i, des d’aquesta perspectiva, promou l’autodidactisme.

Els quadernets Kumon

«Toru Kumon va reflexionar sobre allò que no s’havia de fer, en lloc de centrar-se en allò que sí que s’havia de fer. A més, va examinar l’ordre d’aprenentatge que faria l’estudi més eficient. D’aquesta manera van néixer els quadernets Kumon». (Comprendre la filosofia de Toru Kumon)

Aquesta frase inspiradora de Toru Kumon descriu la missió dels orientadors als centres Kumon: afavorir la relació entre l’alumne i el material perquè es produeixi l’aprenentatge.

Per a això, els nostres orientadors coneixen en profunditat el material i l’alumne, i treballen diàriament responent a com ensenyar-los i quins objectius es persegueixen en cada nivell o fins i tot en cada quadernet. D’entrada, tot passa per resoldre els fulls dels quadernets Kumon, però no de qualsevol manera: des de la perspectiva d’un infant que treballa per sobre del seu nivell escolar.

Per exemple, a l’hora de resoldre un nivell A, l’orientador es posa en la pell d’un infant de 4 anys que s’enfronta a aquests exercicis per primera vegada i es planteja quines poden ser les seves reaccions, quines estratègies seguirà per respondre a un exercici, com interpretarà un exemple o quin tipus d’errors cometrà. Cada infant és un món i en un dia de classe és molt poc el temps per observar el treball individual de cadascú. Moltes vegades hem de reaccionar gairebé d’una manera immediata davant un infant que té una dificultat. Aquest tipus d’exercicis ens fa ser molt més àgils i ens proporciona molta més capacitat de reacció.

 Aprendre dels infants

«Per a nosaltres aprendre dels infants és més important fins i tot que la nostra missió. […] No hi ha res que defineixi millor el mètode Kumon que “aprendre dels alumnes”». (Toru Kumon)

A Kumon, és l’orientador qui aprèn dels infants per seguir aprofundint en la nostra pròpia forma d’orientar, perquè el mètode Kumon està en evolució constant.

Aprendre a aprendre

«La nostra feina com a educadors no és omplir els infants de coneixements com si fossin caixes buides, sinó animar-los a voler aprendre, a gaudir aprenent i a ser capaços d’estudiar qualsevol cosa que desitgin o necessitin en el futur». (Toru Kumon)

La situació ideal als centres Kumon quan un alumne requereix ajuda és promoure l’autodidactisme, però sempre sota el guiatge d’un orientador que hi intervé breument i el deixa pensar. No necessitem que l’alumne ens doni una resposta immediata.

És essencial deixar-lo analitzar, que sigui ell qui descobreixi la solució. No passa absolutament res si un alumne empra 10 o 15 minuts pensant com resoldre un exercici si ha estat preparat per a això. I això és una cosa que hem d’entrenar des del primer dia. L’alumne ha de tenir interioritzada la dinàmica de recórrer als exemples dels quadernets Kumon i buscar-hi la solució. Per això és tan important que les nostres pistes remetin l’alumne directament al mateix exemple i que els nostres elogis reforcin que hi recorri.

És molt important reconèixer l’esforç dels nostres alumnes d’una manera constant, que se sentin valorats i motivats per seguir el seu camí cap a l’èxit educatiu.