Educació

Beneficis d’aprendre d’una manera individualitzada amb el mètode Kumon

feb 2020
Aprendre d’una manera individualitzada és un dels beneficis del mètode Kumon.
A Kumon, l’aprenentatge és individualitzat perquè cada infant necessita aprendre al seu propi ritme, segons les seves pròpies necessitats.

Moltes de les famílies que sol·liciten informació sobre el mètode Kumon estan especialment interessades en la individualització de l’aprenentatge. A Kumon, l’aprenentatge és individualitzat perquè cada infant necessita aprendre al seu propi ritme, segons les seves pròpies necessitats.

Quan un alumne es matricula a Kumon, se li fa una prova de nivell amb la qual es determina quin és el seu punt de partida; és a dir, amb quins exercicis pot començar a aprendre per dominar les rutines de treball al mateix temps que consolida continguts que ja coneix.

L’aprenentatge, a partir d’aquest moment, serà individualitzat: cada alumne progressarà al seu propi ritme i segons les seves necessitats. Aquesta individualització es fa palesa en el fet que els materials no s’apliquen de la mateixa manera a tots els alumnes, ja que, per exemple, no a tots els són difícils els mateixos exercicis. En aquest procés és imprescindible també la labor de l’orientador de Kumon, que informa els pares sobre els obstacles que el seu fill va trobant i els proposa una solució feta a mida per a ell i sempre pensant que arribi a ser autodidacte.

Per aconseguir-ho, és important que l’alumne superi aquests obstacles trobant les respostes per ell mateix. Per això, quan comet errors dels quals pot aprendre, l’orientador del seu centre Kumon li indica en quins materials didàctics s’ha de centrar ell específicament per acabar dominant aquests continguts d’una manera autònoma.

Si vols que el teu fill aprengui a ser autodidacte d’una manera individualitzada i desenvolupi al màxim tot el seu potencial d’aprenentatge amb els nostres programes: Kumon Matemàtiques, Kumon Lectura o Kumon English, contacta amb el centre Kumon que tinguis més a prop.