Educació

Kumon durant les vacances de Nadal per mantenir la ment en forma

des 2019
Els deures mantenen la ment en forma.
Els deures mantenen la ment en forma.

Durant les vacances, els nostres fills porten a casa deures escolars i exercicis per mantenir la ment en forma. Passa el mateix amb el curs a Kumon: els nostres alumnes han de continuar fent els quadernets durant les vacances per no perdre agilitat mental i estar preparats per continuar afrontant reptes educatius.

«L’èxit de qualsevol activitat es basa en la constància». A través dels deures s’aconsegueix desenvolupar la concentració i adquirir l’hàbit d’estudi que permet als alumnes treballar d’una manera independent, sense la supervisió constant de pares i professors, durant el curs escolar.

El material didàctic de Kumon està estructurat seqüencialment per desenvolupar les capacitats de l’infant sense sobrecarregar-lo. Per no perdre el ritme d’estudi, hem de registrar l’horari d’inici i finalització dels deures.

Acabats els deures, és important gaudir del temps d’oci amb la família o amb els amics, perquè hi ha temps per a tot!

Curs i deures: No trencar la rutina

Us recomanem fer Kumon sempre a primera hora. Si durant les vacances trenquem la rutina de treball dels infants, quan tornin a l’escola els serà més difícil tornar a agafar el ritme de treball que tenien abans de les vacances. Per contra, si mantenim aquestes rutines, s’adaptaran millor als deures i al ritme del curs escolar quan tornin a classe.

És molt important que els pares motivin els seus fills valorant l’esforç diari tant en el curs com en la realització dels deures amb frases positives com: «Que bé que has fet els deures aquest matí, així ara tenim temps per jugar junts!».

L’hàbit d’estudi diari fa que els alumnes siguin més responsables i organitzats, i que estiguin més compromesos amb els deures escolars. A més, les vacances són una bona època per repassar i fins i tot avançar nous continguts del curs per ells mateixos, tal com se’ls ensenya als nostres centres Kumon.

Treballar continguts per sobre del curs escolar

Sàvia és la dita: «La pràctica fa el mestre». El mètode Kumon fa que els alumnes desenvolupin continguts per sobre del seu nivell escolar aprenent per ells mateixos; això vol dir que desenvolupen noves estratègies d’aprenentatge per superar amb èxit cada dificultat amb què es troben i millorar el seu rendiment en el curs escolar.

Busca el centre Kumon que tinguis més a prop.