Educació

Ser autodidacte t’obre les portes de les noves professions

set 2019
L’autodidacte pot exercir les noves professions.
Infant autodidacte a Kumon.

Els nostres fills treballaran en professions que encara no s’han inventat i evolucionaran de forma accelerada, per la qual cosa les noves professions demanaran persones autodidactes, que aprenguin per elles mateixes, i no tinguin por als canvis.

«Els preparem per a no sabem què», sosté Rafael Bisquerra, director del postgrau d’Educació Emocional de la Universitat de Barcelona i expert en orientació psicopedagògica. «Cal ensenyar-los metacompetències i a adquirir nous coneixements durant tota la vida perquè, a més, hauran de tenir competències transversals, saber treballar en equip, gestionar les emocions, etc.», afegeix.

Les noves generacions hauran de ser més adaptables del que han estat els professionals o treballadors de qualsevol sector fins ara, i per aconseguir-ho han de desenvolupar una alta capacitat d’aprenentatge.

Ser autodidacte és una de les qualitats més buscades en els candidats a un lloc de treball, ja que aprendre per un mateix és una de les millors formes d’il·lustrar-se sobre qualsevol tema.

Ser autodidacte és també el segell personal de Kumon, ja que als nostres centres no es fan classes magistrals ni es carrega amb explicacions l’alumne, que adquireix així una gran autonomia i llibertat d’aprenentatge. En comptes d’això, els orientadors donen molts exemples i pistes breus, però només quan l’alumne els necessita realment; d’aquesta manera, no es compromet el seu avançament en els programes: Kumon Matemàtiques, Kumon Lectura i Kumon English. Amb aquest mètode, els alumnes aconsegueixen aprendre per ells mateixos i es converteixen en autodidactes: no depenen de les explicacions externes, sinó dels seus raonaments interns.

Educació emocional: beneficis de ser autodidacte

  • Accelera la capacitat d’aprenentatge

Ser autodidacte ajuda a adquirir coneixements més ràpid, ja que és el mateix alumne qui determina el seu ritme i les seves estratègies d’aprenentatge. Cadascú té la seva manera d’aprendre per un mateix.

  • Desenvolupa la perseverança i la disciplina

Ser autodidacte desenvolupa la perseverança i la disciplina, dues grans qualitats en el món laboral, perquè l’alumne és el protagonista del seu procés educatiu. Si vol avançar, s’ha d’esforçar, ja que arribar a la meta depèn d’ell.

  • Ajuda a estar constantment actualitzat

Aprendre per un mateix permet a l’alumne d’estar més avançat que els que adquireixen una formació tradicional i més preparat per assumir els reptes que plantegen les noves professions, que estan en constant evolució.

  • Permet a l’alumne d’avançar al seu ritme

No hi ha límits per als autodidactes, tot és possible amb constància, motivació i implicació. L’autodidacte marca els seus propis ritmes d’aprenentatge.

  • Augmenta la confiança en un mateix

Ser autodidacte aporta confiança en un mateix. Arribarà un moment en què l’alumne haurà de demostrar el que ha après; llavors s’adonarà que l’esforç ha servit per a alguna cosa i que ell val per al que es proposi.

A Kumon, tenim la convicció que, si preparem els alumnes perquè aprenguin de forma proactiva i desenvolupin una gran capacitat acadèmica, tindran més possibilitats per aconseguir les seves metes i aspiracions a curt i llarg termini, i sobretot, que tindran també les eines necessàries per treballar d’una manera eficient en noves professions que encara no existeixen.

Vols que els teus fills estiguin preparats per a les noves professions i descobreixin el plaer d’aprendre per un mateix? Contacta amb el teu centre Kumon.