Educació

Evitar el fracàs escolar amb Kumon

set 2019
Educació amb motivació per evitar el fracàs escolar
En l’educació, la motivació és bàsica per evitar el fracàs escolar.

Incorporar Kumon a la rutina escolar ajudarà el teu fill a ser autodidacte, a desenvolupar la capacitat de aprenentatge i a mantenir la motivació per evitar el fracàs escolar. La suma d'aquests factors l’ajudaran a evolucionar per sobre del nivell escolar.

El mètode Kumon és una alternativa en l’educació actual, ja que el nostre objectiu és aconseguir el màxim desenvolupament intel·lectual de l’alumne i, com a conseqüència, el domini de les matèries escolars, tot mitjançant la motivació i d’una manera autodidacta.

A través dels nostres programes d’educació, dotem a més els alumnes de les eines que necessiten per convertir-se en persones intel·ligents, competents i responsables.

Aprendre anglès EN anglès, desenvolupar la capacitat crítica mitjançant la lectura i dominar les matemàtiques són alguns dels objectius dels nostres programes d’educació: Kumon English, Kumon Lectura i Kumon Matemàtiques.

Els nostres programes estan dissenyats per ajudar els alumnes a pensar per ells mateixos i trobar les respostes d’una manera autònoma, però sempre amb la supervisió d’un orientador que li donarà «pistes» per resoldre els exercicis.

Si un infant aprèn a ser autodidacte, aprendrà a desenvolupar la capacitat de aprenentatge i a superar tots els seus reptes educatius per aprendre sense límits.

La importància de la motivació

Resoldre exercicis del nivell adequat permet a l’alumne de mantenir la motivació i creure en la seva pròpia capacitat, per la qual cosa desenvolupa una actitud positiva davant la seva educació.

Per no perdre la motivació, l’orientador determina el nivell a què ha de treballar cada alumne en funció de la seva capacitat i dels seus coneixements. L’alumne comença en un nivell de Kumon en què se sent còmode per ajudar-lo a adquirir confiança, concentració i un bon ritme de treball abans d’avançar a un nivell superior.

A Kumon, tenim la convicció que, en preparar els alumnes perquè aprenguin de forma proactiva i desenvolupin una gran capacitat acadèmica, tindran més possibilitats per aconseguir les seves metes i aspiracions a curt i llarg termini sense perdre la motivació i evitant el fracàs escolar.

Consells per desenvolupar l’hàbit d’estudi sense perdre la motivació i evitar el fracàs escolar

  • Prioritza els deures sobre qualsevol altra activitat.
  • Crea un espai d’estudi per minimitzar les distraccions i que el treball sigui productiu.
  • Col·loca el material escolar i de consulta en un lloc d’accés fàcil.
  • Centra’t en l’esforç del teu fill i no en els resultats. D’aquesta manera, no perdrà la motivació, encara que s’equivoqui.
  • Mantingues una comunicació regular amb els seus professors per definir uns objectius d’educació molt clars.
  • Elogia i premia el teu fill per la feina ben feta.

Vols que el teu fill desenvolupi tot el seu potencial d’aprenentatge i eviti el fracàs escolar? Contacta amb el centre Kumon que tens més a prop.