Lectura

Els tres pilars de Kumon Lectura

set 2019
Kumon Lectura desenvolupa al màxim la competència lectora
Kumon Lectura desenvolupa al màxim la competència lectora.

Kumon Lectura es construeix sobre tres pilars o activitats que s’han de fer cada dia. Són la lectura en veu alta, la resolució dels exercicis proposats en el material didàctic i la lectura dels llibres recomanats per Kumon. Què aporta cadascuna d’aquestes activitats?

Kumon Lectura està pensat perquè, d’una banda, els infants gaudeixin de la lectura i comprenguin allò que llegeixen i, de l’altra, perquè siguin capaços d’extreure allò essencial de cada text i puguin argumentar per què els agrada o no els agrada. Per aconseguir aquest nivell de comprensió lectora, Kumon Lectura es construeix sobre tres pilars o activitats que s’han de fer cada dia: la lectura en veu alta, la resolució dels exercicis proposats en el material didàctic i la lectura dels llibres recomanats per Kumon.

A Kumon Lectura busquem que, a través de diferents tipus de textos sobre les temàtiques més variades, l’alumne adquireixi capacitat de síntesi i d’interpretació de textos, que el convertiran en un lector competent que entén la informació escrita. Això és crucial tant per al seu acompliment en la vida acadèmica (a l’escola o a la universitat) com per al seu desenvolupament com a persona.

A més, a través de diversos tipus de textos i temàtiques, l’alumne va desenvolupant gradualment el gust per la lectura fins a incloure rutines lectores en la seva vida diària. Al mateix temps, adquirirà una bona base lingüística i comprendrà qualsevol text. Com ho aconseguim? A través de les tres activitats complementàries que hem esmentat en el primer paràgraf. Què aporta cadascuna d’elles?

La primera que veurem és la lectura en veu alta. Kumon Lectura s’estructura en 27 nivells dividits en quadernets d’exercicis que van guanyant complexitat de mica en mica. Tots els alumnes han de llegir en veu alta els textos d’aquest material durant uns minuts al dia, principalment en els nivells inicials. D’aquesta manera, es van acostumant a escoltar la seva pròpia veu i a assimilar continguts i conceptes de forma auditiva. La lectura en veu alta també serveix perquè els pares o els orientadors dels centres Kumon comprovin la dicció de l’alumne i l’èmfasi que posa en els diferents personatges, cosa que indica si l’alumne està comprenent el text o no.

En segon lloc, hi ha la resolució del material didàctic de Kumon Lectura. Després de la lectura d’un text breu, es fa una sèrie d’exercicis per garantir que l’alumne ha comprès correctament el contingut d’aquest text i per fomentar el seu gust per la lectura. Aquests exercicis estan minuciosament dissenyats perquè l’alumne adquireixi els coneixements i les competències lectores d’una manera autodidacta, perquè els comprengui per ell mateix sense necessitat de preguntar a l’orientador.

L’última activitat diària de Kumon Lectura consisteix en la lectura de llibres extrets de la Guia de la Bibliografia Recomanada de Kumon, una selecció acurada de llibres de gran qualitat agrupats pel nivell de comprensió lectora que exigeixen. Amb aquesta bibliografia, els alumnes prenen contacte amb els llibres i els perden la por, alhora que aquest contacte es converteix en hàbit diari. La selecció s’ha fet seguint criteris de qualitat dels continguts, qualitat de l’edició i disponibilitat, i està formada per grans clàssics de la literatura infantil i juvenil, així com per títols de llançament recent, fet que garanteix que l’alumne prengui contacte amb llibres de totes les èpoques i temàtiques.

Contacta amb el centre Kumon que tinguis més a prop i assabenta’t dels beneficis de Kumon Lectura.