Lectura

Llegir i aprendre per mantenir la ment activa a l’estiu

jun 2021
Llegir i aprendre són dos conceptes que van de la mà. Per aconseguir unir-los és important que el teu fill llegeixi llibres que despertin el seu interès.
Llegir i aprendre són dos conceptes que van de la mà. Per aconseguir unir-los és important que el teu fill llegeixi llibres que despertin el seu interès.

Si durant les vacances d’estiu ajudem els nostres fills a mantenir la ment activa amb la lectura, estarem afavorint el seu desenvolupament constant, perquè llegir i aprendre van de la mà. Amb la lectura exercitaran la ment, ampliaran el seu vocabulari, cultivaran la seva imaginació i activaran la seva empatia, entre molts altres beneficis.

La lectura en veu alta, la comprensió oral i en general qualsevol manera de practicar la lectura activen els processos mentals que milloren la competència comunicativa i consoliden tots els coneixements previs.

Durant l’estiu hem d’ajudar els nostres fills a establir petites rutines intel·lectuals, com llegir i aprendre, a fi d’afavorir el seu desenvolupament constant. En aquest sentit, prioritzar la comprensió lectora és una forma molt efectiva de continuar aprenent, fins i tot a l’estiu, i preparar-se per a l’inici del curs.

La lectura, una eina fantàstica per exercitar la ment durant les vacances

Si a un infant li ha encantat el tema de la prehistòria que ha tractat durant el curs a l’escola, per exemple, les vacances són un període fantàstic per estimular la seva curiositat i les seves capacitats amb activitats de lectura relacionades amb aquest tema. El podem ajudar a buscar llibres que tractin sobre la prehistòria amb els quals pugui llegir i aprendre sobre el tema en les seves estones de lectura. D’aquesta manera, aconseguirem que ampliï els seus coneixements per ell mateix i afavorirem una actitud autodidacta, tal com fem als centres Kumon.

La lectura és un aliat fantàstic que ajuda al desenvolupament tant intel·lectual com emocional. No importen les estratègies de lectura que s’utilitzin, ja sigui llegir contes o llibres, perquè la idea és que es pugui fer de manera individual i que sigui el mateix infant qui adquireixi l’hàbit de la lectura pel mer plaer de llegir.

Aquests són alguns beneficis de llegir cada dia:

  1. Llegir entreté i ajuda a desenvolupar la imaginació. Llegir és viure mil aventures a través dels llibres sense haver de sortir de casa. Un dels beneficis més grans de la lectura és que ajuda a desenvolupar la imaginació dels infants perquè els permet de viatjar, conèixer nous mons i sentir-se part dels textos que llegeixen.
     
  2. Llegir contribueix al desenvolupament emocional. Un altre dels beneficis de la lectura és que activa l’empatia i és una enorme font de creixement emocional. Quan els infants llegeixen diferents tipus de llibres, entren en contacte amb una gran varietat de personatges i aprenen a entendre per què cadascun actua d’una manera o d’una altra.
     
  3. Llegir ajuda a desenvolupar la capacitat d’atenció i concentració. L’hàbit lector és fonamental en el desenvolupament de la capacitat de concentració. Llegir i aprendre permet que els infants es puguin beneficiar del desenvolupament de la capacitat de concentració que els dona la lectura i, amb això, optimitzar els seus temps d’aprenentatge i aconseguir millors resultats acadèmics. A més, incrementen la seva capacitat de comprensió i competència lectora mentre milloren l’assimilació de coneixements.
     
  4. Llegir ajuda a desenvolupar la capacitat autodidacta. La comprensió lectora és la base de l’aprenentatge. Per això, és molt important que els infants puguin llegir i aprendre a comprendre qualsevol tipus de text amb el qual es trobin. La lectura guiada i el procés de comprensió són parts fonamentals de l’aprenentatge escolar; d’aquesta manera, els infants milloren el seu rendiment amb la lectura de diferents tipus de textos. A més, s’afavoreix l’ampliació del vocabulari. La lectura és una eina meravellosa per al seu futur.

Com diem a Kumon, la clau per al desenvolupament dels infants es troba a oferir-los el repte adequat a la seva capacitat. Per això, si vols que el teu fill s’enganxi a la lectura, és molt important que llegeixi llibres adequats al seu nivell lector, sigui quina sigui la seva edat; així llegirà i aprendrà a comprendre gaudint del plaer de la lectura. Us animem a consultar la nostra Guia de la Bibliografia Recomanada de Kumon, que és l’única guia que conté la millor selecció de llibres recomanats en funció de la competència lectora.