Anglès

L’edat ideal per aprendre anglès

oct 2019
Els cursos d’anglès per a infants de Kumon són la solució per dominar aquest idioma.
L’edat ideal per aprendre anglès amb els cursos d’anglès per a infants de Kumon.

Pel fet de no dominar l’anglès, molts de nosaltres ens hem vist en aquesta situació:

A: Good morning! How are you?
B: I’m fine, thank you.
A: Please, tell me about your skills for this job and why we should choose you.
B: Ehhhhhh?


Segons l’informe Randstad Professionals 2018, elaborat per la consultora de RH Randstad, parlar anglès és un requisit indispensable en els perfils professionals més sol·licitats en el món laboral.

Segons l’informe d’EF Education First que avalua el domini de l’anglès en adults i classifica els països i les regions no angloparlants en funció dels resultats obtinguts, Espanya es troba en el lloc 32 del rànquing mundial. Els especialistes diuen que «fallen els mètodes d’ensenyament» perquè no sortim de l’spanglish.

Per evitar aquesta situació i donar al teu fill l’oportunitat d’aconseguir una bona feina, cal que aprengui anglès des de petitó. El cervell d’un infant està preparat per distingir entre diferents idiomes: fins i tot abans d’aprendre a escriure, ja escolta sons i els relaciona amb l’escriptura.

Un estudi realitzat per la Universitat de Barcelona va concloure que «en condicions d’immersió els infants petits són com esponges, que absorbeixen la llengua al seu voltant. Però en condicions d’aprenentatge escolar, el seu contacte amb la llengua és tan reduït que no poden absorbir-la».

Els cursos d’anglès del mètode Kumon no estan reglats perquè desenvolupem el potencial lingüístic de cadascun dels nostres alumnes de forma individualitzada, respectant els seus ritmes d’aprenentatge, però ensenyant-los a aprendre d’una manera autònoma.

Aprenentatge natural: escoltar, pronunciar, escriure

A través de la immersió lingüística individualitzada de forma natural i progressiva, Kumon English permetrà al teu fill desenvolupar les habilitats necessàries per «llegir el món» amb els seus propis ulls. Els cursos d’anglès per a infants de Kumon estan disponibles per a infants a partir dels 2 anys i comencen amb exercicis de repetició senzills per desenvolupar la comprensió auditiva, entrenar l’oïda, escoltar i reproduir oralment.

Conversa: reproduir oralment l’àudio del CD + practicar l’escriptura

Els nostres alumnes s’emporten el nadiu a casa perquè tots els nivells de Kumon English tenen un llibre acompanyat d’un CD que els permet repetir el que han sentit, recitar paraules, frases i oracions, i llegir en veu alta per, així, anar progressant fins a desenvolupar un nivell elevat de competència lectora en anglès.

Per exemple, quan l’alumne sent dog en el CD, al mateix temps sona de fons el lladruc d’un gos. D’aquesta manera, el primer contacte de l’alumne amb la llengua anglesa és gairebé tan natural com aprendre la seva llengua materna. A més, les cançons ajuden a gaudir de l’aprenentatge.

Aquestes activitats permeten a l’alumne desenvolupar la comprensió auditiva i lectora en l’idioma alhora que desenvolupen la memòria. La dificultat augmenta gradualment fins a arribar a la lectura de textos originals de nivell elevat.

La lectura ens permet acostumar-nos a la gramàtica i la sintaxi, i adquirir vocabulari d’una manera natural. Per aquest motiu, Kumon English gira entorn de la comprensió lectora i el seu objectiu principal és desenvolupar un nivell avançat d’aquesta habilitat.

Dona al teu fill l’oportunitat de dominar l’anglès aprenent EN anglès. Contacta amb el centre Kumon que tinguis més a prop.