Educació

El valor de les classes online de Kumon

feb 2022
Durant les classes online, un orientador expert en el mètode Kumon fa el seguiment personalitzat de l’aprenentatge de cada alumne.
Durant les classes online, un orientador expert en el mètode Kumon fa el seguiment personalitzat de l’aprenentatge de cada alumne.

En una classe online tradicional, un professor dicta la mateixa lliçó a un grup d’alumnes d’una manera estandarditzada. En una classe online de Kumon, l’alumne compta amb un orientador i disposa de materials d’estudi totalment personalitzats i adaptats al seu nivell en tot moment, atès que nosaltres creiem que es pot compartir el mateix espai virtual, però no el mateix contingut.

Les classes particulars online no són iguals que les presencials, en això coincidim tots. A Kumon tenim una gran experiència a mantenir la motivació dels alumnes en cada classe presencial i, per això, hem traslladat la nostra estratègia a l’aula virtual a través de classes amenes i productives.

No som algorismes, som persones

A Kumon no utilitzem mecanismes automatitzats de programació, ja que els algorismes són susceptibles d’errors d’interpretació i estan excessivament estandarditzats, i això pot posar en risc l’aprenentatge de cada alumne.

Les tècniques d’observació i seguiment que els orientadors apliquen individualment amb els alumnes quan assisteixen al centre s’utilitzen també durant les classes online. Els orientadors poden observar els alumnes, avaluar-ne el progrés, orientar-los i treballar amb ells de la mateixa manera que ho fan al centre.

Moltes famílies han triat ja la modalitat de classes online per com és de pràctic ser a un clic de poder aprendre amb Kumon a qualsevol lloc del món.

Un pla d’aprenentatge online a mida

A Kumon tracem un pla d’aprenentatge online personalitzat, de manera que cada alumne avança al seu propi ritme i disposa de tot el que necessita en cada fase del seu aprenentatge. Aquest és el procés:

1. Prova de nivell gratis

La prova de nivell és un breu test amb el qual un orientador avalua la capacitat actual del teu fill i determina com continuar-la desenvolupant. L’objectiu és que se senti còmode en el punt de partida perquè adquireixi confiança, concentració i un bon ritme de treball abans d’avançar a un nivell superior. A més, treballar en el nivell adequat permet al teu fill mantenir la motivació i creure en la seva pròpia capacitat, per la qual cosa d’aquesta manera adquirirà una actitud positiva davant l’estudi.

2. Seguiment online personalitzat

Durant les classes online, l’orientador observa a través de la pantalla les aptituds del teu fill i en valora l’evolució tenint en compte la seva destresa i el temps que necessita per resoldre el quadernet. Després, el teu fill continua avançant en el material didàctic en funció dels resultats obtinguts i al seu propi ritme.

A Kumon les pantalles no són barreres d’aprenentatge, sinó tot el contrari: els orientadors miren amb ulls d’infant cada alumne per empatitzar-hi, saber com pensa, com processa els continguts, com evoluciona i determinar quin és el pas següent. La dificultat dels quadernets de Kumon va augmentant d’una manera progressiva amb la finalitat que cada alumne desenvolupi les seves habilitats gradualment a mesura que avança amb fluïdesa en el programa.

3. Material didàctic en evolució constant

És molt important entendre com pensa l’alumne per poder-lo orientar de la millor manera i potenciar-hi des de petit les habilitats que l’ajudin a aprendre.

Els nostres orientadors aprenen de la manera d’aprendre dels alumnes per millorar la seva forma d’orientar. Tot aquest aprenentatge queda plasmat en el material didàctic, que es revisa constantment per millorar-ne encara més la utilitat.

4. Aprendre sense barreres

Durant les classes online de Kumon, l’orientador observa detingudament com l’alumne resol el quadernet del dia i li dona les pistes necessàries perquè trobi i resolgui els errors. Per exemple, li assenyala exemples i pistes breus que apareixen en el material perquè aconsegueixi deduir-ne la resposta per ell mateix. Amb això, l’alumne aprèn a no dependre de les explicacions externes, sinó a basar-se en els seus raonaments interns per desenvolupar la seva capacitat per resoldre.

D’aquesta manera, l’alumne avança a poc a poc de forma autònoma mentre la participació de l’orientador va quedant en un segon pla, ja que estem convençuts que l’alumne és i ha de ser sempre el protagonista del seu procés d’aprenentatge.


El valor de les classes de Kumon, siguin online o presencials, és formar persones competents que aprenen d’una manera personalitzada gràcies a la intervenció d’un orientador. Aquest fa un seguiment exhaustiu i adapta el material didàctic a les necessitats reals i al ritme d’aprenentatge de cada alumne amb l’objectiu de guiar-lo cap a l’aprenentatge mentre adquireix destresa, seguretat i confiança en ell mateix sense perdre la motivació per aprendre.