Educació

Educar amb disciplina, però sense càstigs

gen 2021
A Kumon treballem la disciplina en tot moment.
A Kumon treballem la disciplina en tot moment.

«Només vaig poder aconseguir l’èxit en la meva vida a través de l’autodisciplina, i el vaig aplicar fins que el meu desig i la meva voluntat es van convertir en un» (Nikola Tesla, enginyer i inventor)

 

Per aconseguir que els nostres fills siguin autodidactes, aprenguin per ells mateixos i superin els seus límits, els hem d’inculcar disciplina i educar la seva voluntat des de petits.

Educar els nostres fills amb disciplina no significa educar-los amb càstigs, sinó fomentar la consecució d’objectius i inculcar-los la força de voluntat necessària per superar reptes que els ajudaran a millorar cada dia mentre guanyen motivació, seguretat i confiança en ells mateixos.

Què fem a Kumon per desenvolupar la disciplina?

Desenvolupar la disciplina no és fàcil. Per a això, hem de treballar tres aspectes de vital importància:

1. Sentit de la responsabilitat

Aprendre a ser responsables des de petits és la base de la disciplina, l’autonomia i l’autoaprenentatge. A casa podem ensenyar als nostres fills a establir prioritats, complir horaris i tenir petites responsabilitats, com recollir el seu escriptori, fer els deures quan arriben a casa, etc.

La disciplina implica fermesa, però també amabilitat i respecte mutu, la qual cosa redunda en la millora de l’empatia i la comunicació. D’aquesta manera, estarem davant un ambient favorable per a la disciplina positiva, condició perfecta per al desenvolupament dels nostres fills.

A Kumon ensenyem als alumnes a ser responsables des que comencen a aprendre en qualsevol de les tres modalitats: online, presencial o mixta. El primer pas a Kumon és fer un breu test amb el qual s’avalua la capacitat actual de cada alumne i es determina com continuar desenvolupant-la. A partir d’aquí, comença el pla d’estudis personalitzat i rep un seguiment continu de l’orientador, qui des del primer minut li ensenya a ser responsable a través de la resolució de quadernets, la dificultat dels quals augmenta de manera gradual, i de la gestió dels seus propis temps d’aprenentatge.

2. Passió per aprendre

La passió per aprendre no neix, es construeix juntament amb la disciplina, en aquest cas, la disciplina positiva. El primer pas per despertar aquesta passió és generar curiositat per aprendre i alimentar-la amb reptes adequats a la capacitat dels nostres fills; d’aquesta manera, incentivem la seva motivació per trobar solucions i assumir nous reptes d’aprenentatge.

A Kumon, des dels dos anys desenvolupem la passió dels nostres alumnes per aprendre, perquè som conscients dels beneficis que els aporta:

  • Desperta en ells emocions positives, com la sensació de triomf.
  • Aprenen a autoregular l’esforç per aconseguir el repte plantejat, cosa que evita la frustració.
  • Se senten autònoms i aprenen a ser autodidactes.
  • Alimenten la seva motivació i creuen en ells mateixos.
  • Aprenen a comprometre’s amb els seus processos d’aprenentatge.


3. Hàbits d’estudi

La disciplina en l’aprenentatge es nodreix d’hàbits d’estudi constituïts per la suma de rutines diàries. A Kumon promovem la disciplina a través de rutines d’estudi tant als centres com a casa.

Durant les classes, presencials o online, l’orientador facilita el material adequat a la capacitat de l’alumne a fi que en treballi el contingut per ell mateix seguint les seves orientacions i les pistes del material didàctic, i així l’alumne no s’enfronta a sobrecàrregues ni a sobreesforços. A casa, la labor dels pares se centra a inculcar als infants la disciplina positiva supervisant que no trenquin les seves rutines d’estudi, donant prioritat a la resolució dels exercicis de Kumon a primera hora del dia, moment en què tindran la ment clara, i registrant la qualificació del quadernet corresponent amb ajuda del llibre corrector. Especialment en relació amb els deures de casa, la comunicació entre pares i orientadors és fluida i constant.


El mètode Kumon va néixer de l’amor d’un pare pel seu fill. Toru Kumon va ser professor de matemàtiques de secundària i, quan el seu fillet Takeshi va començar a tenir problemes en aquesta matèria, Toru Kumon va elaborar una sèrie de quadernets que incloïen exercicis adaptats a la capacitat del seu fill, amb un grau de dificultat progressiu i moltes pistes que li van permetre d’avançar per ell mateix i convertir-se en una persona autodidacta.

Una persona autodidacta és aquella que sent interès per aprendre, és responsable de gestionar els seus propis processos d’aprenentatge i actua amb disciplina per crear i respectar els seus propis hàbits i rutines d’estudi.

Si vols que el teu fill aprengui a ser una persona autodidacta, treballi amb disciplina i sempre tingui ganes d’aprendre, no deixis de contactar amb el centre Kumon que tinguis més a prop.