Matemàtiques

Curiositats matemàtiques: Aprenent matemàtiques d’una manera divertida

oct 2019
Amb la successió de Fibonacci, les matemàtiques estan presents en la natura.
Amb la successió de Fibonacci, les matemàtiques estan presents en la natura.

Et donem la fórmula per fer que els infants creixin aprenent matemàtiques d’una manera divertida, resolguin exercicis de matemàtiques i gaudeixin practicant el càlcul mental.

Kumon Matemàtiques + generar curiositat per les matemàtiques = èxit assegurat

En aquest article, compartim amb vosaltres una sèrie de dades molt curioses que ajudaran els vostres fills a entendre la importància de les matemàtiques.

Teorema de la pizza
Si considerem que una pizza no és un cercle, sinó un cilindre, llavors el volum (V) d’una pizza, que té alçària (a) i radi (z), s'expressa així:

V = pi × z × z × a

El signe =
Les dues ratlles =, que indiquen igualtat, van ser inventades pel matemàtic anglès Robert Recorde. La seva lògica és aclaparadora: «Dues coses no poden ser més iguals que dues rectes paral·leles».

El sistema decimal
El sistema decimal de numeració té la seva raó d’ésser en els dits de les mans i els peus.

El sistema sexagesimal
El van inventar els babilonis. El sistema sexagesimal és un sistema de numeració que empra com a base el nombre 60, en lloc del 10. Per aquesta raó, un minut té actualment 60 segons i un cercle, 360o.

El símbol de l’arrel quadrada
Aquest símbol es va començar a utilitzar l’any 1525. Abans, per indicar l’arrel d’un nombre s’escrivia «arrel de…». Després, per abreujar es va començar a posar «r», però, si el nombre era llarg, el traç horitzontal de la «r» s’allargava fins a abastar totes les xifres (com una «r» mal feta).

El sistema binari
El va inventar fa més de 300 anys Gottfried W. Leibniz. Avui és el llenguatge de programació dels ordinadors.

La geometria
Es va inventar a Egipte i Babilònia. Els seus habitants feien servir la geometria per mesurar la Terra.

Els nombres negatius
Es van originar a l’Índia al segle vii i s’utilitzaven per indicar els deutes.

El nombre perfecte
El nombre 2520 és considerat perfecte, ja que es pot dividir de manera exacta entre els nombres de l’1 al 10.

Capicua
Antigament, les operacions que eren capicues s’anomenaven «operacions dels déus». Un exemple és la multiplicació 1089 × 9 = 9801.

Les matemàtiques i les fruites
Si comptes les esquames d’una pinya, observaràs amb sorpresa que apareixen en espiral al voltant del vèrtex en nombre igual als termes de la successió de Fibonacci. El mateix passa amb les pipes de gira-sol.

Regals d’aniversari repetits, no, gràcies!
Les matemàtiques i l’estadística asseguren que, quan tinguis 23 convidats, tindràs un 50 % de possibilitats de rebre el mateix regal repetit.


Si despertem la curiositat per les matemàtiques en els infants, de mica en mica aniran essent conscients de la importància de les matemàtiques en la seva vida diària. A Kumon, som experts a despertar aquesta curiositat i potenciar la capacitat d’aprenentatge.

Vols que el teu fill sigui un crac en les matemàtiques? Contacta amb el centre Kumon que tinguis més a prop.