Educació

Claus per despertar la passió per aprendre

mar 2021
Aprendre a estudiar és un procés que requereix temps i dedicació, però el punt de partida és despertar la passió per aprendre.
Aprendre a estudiar és un procés que requereix temps i dedicació, però el punt de partida és despertar la passió per aprendre.

Per arribar a gaudir de l’aprenentatge, hem d’estar en el lloc i el moment apropiats i tenir la motivació adequada.

Com bé diu l’expressió «saber és poder», com més coneixement, més possibilitats d’aconseguir l’èxit en la vida; per això, la nostra motivació més gran és desenvolupar al màxim el potencial d’aprenentatge d’una manera individualitzada, i la fórmula per aconseguir-ho és despertar la passió per aprendre.

Els nostres més de 60 anys d’experiència i més de 4 milions d’alumnes a tot el món ens permeten avui dia de donar-te les claus per despertar la passió per aprendre.

1. Viure una experiència d’aprenentatge pròpia

Cada infant és un món i el seu ritme d’aprenentatge és diferent. A Kumon, cada alumne aprèn a estudiar en el nivell en el qual se sent còmode, independentment de la seva edat, la qual cosa possibilita fins i tot que avanci més enllà del seu curs escolar en despertar la seva curiositat i adaptar els esforços. Els orientadors desperten en els alumnes la passió per aprendre quan els proporcionen material i temes adequats a la seva capacitat d’aprenentatge al mateix temps que tenen en compte el seu grau de domini del contingut per continuar avançant d’una manera progressiva; per això, els alumnes gaudeixen aprenent i experimenten la sensació de triomf a mesura que la seva capacitat acadèmica augmenta i el seu potencial d’aprenentatge es desenvolupa al màxim.

2. Aprendre per un mateix

Desenvolupar la capacitat d’aprenentatge fa que els alumnes siguin cada vegada més proactius i els ajuda a perseguir els seus objectius i aspiracions. Els orientadors de Kumon proporcionen la guia necessària perquè els alumnes puguin fer els exercicis per ells mateixos seguint les pistes del material didàctic. D’aquesta manera, aprenen a fer front a nous desafiaments per ells mateixos alhora que reforcen la seva autoestima, confiança i motivació.

3. Fer el camí pas a pas

Roma no va sorgir en un dia; l’èxit, tampoc: pas a pas fem camí. El material didàctic de Kumon està organitzat en una seqüència de petits passos que permet que els alumnes avancin des dels exercicis més fàcils fins als més difícils de forma molt gradual, de manera que tots puguin aprendre a estudiar amb facilitat i en un nivell apropiat per a ells.

4. Utilitzar un vestit a la mida de cadascú

Els nostres orientadors presten especial atenció a la capacitat acadèmica de cada alumne i a la manera com resol els quadernets. Basant-se en les seves observacions, ofereixen un suport eficaç per garantir que l’alumne estudiï sempre allò més adequat perquè gaudeixi aprenent.


A partir dels 2 anys, el teu fill està llest per desenvolupar la seva capacitat d’aprenentatge amb Kumon. Ajuda’l a convertir-se en la seva millor versió! Contacta amb el centre que tinguis més a prop.