Educació

Aprendre per un mateix: El paper dels pares a Kumon

abr 2020
Aprendre per un mateix. La implicació dels pares és vital per ensenyar als alumnes a ser autònoms des de casa.
Aprendre per un mateix: La implicació dels pares és vital per ensenyar als alumnes a ser autònoms des de casa.

El mètode Kumon promou la implicació dels pares per garantir que els alumnes desenvolupin al màxim el seu potencial d’aprenentatge. Aquesta participació paterna inclou la comunicació amb els orientadors i la qualificació diària dels quadernets de Kumon amb ajuda del llibre corrector, entre altres qüestions que us expliquem a continuació:

1. Promoció de l’autodidactisme a casa. A Kumon donem molta importància a aprendre per un mateix i treballem cada dia perquè els nostres alumnes siguin capaços de resoldre els seus quadernets solament seguint les pistes del material. Pots orientar el teu fill a casa, però sempre ensenyant-li que aprendre per un mateix és un dels objectius del mètode Kumon i assegurant-te que resol els seus quadernets de manera autònoma estudiant aquestes pistes.

2. Preparació de l’espai de treball. Assegura’t que estigui ben il·luminat i proveït del material necessari per a cada dia: el quadernet de Kumon, un llapis, una goma d’esborrar, una maquineta i un rellotge per controlar el temps.

3. Creació d’un ambient sense sorolls. Per promoure la concentració, evita el soroll de la televisió i altres aparells electrònics.

4. Planificació de tasques. La planificació de tasques ajudarà el teu fill a veure la importància d’aprendre per un mateix i gestionar el temps de manera eficient. Posa atenció a les indicacions de l’orientador per fer-ne el seguiment a casa i ajuda el teu fill a planificar el dia. Intenta que sempre faci Kumon a la mateixa hora; d’aquesta manera, l’ajudaràs a establir una rutina.

5. Establiment del moment Kumon a casa. No oblidis que cal anotar l’hora d’inici i finalització en el primer full del quadernet. Si el teu fill té algun dubte, ajuda’l a seguir les pistes del material. Una vegada finalitzat el quadernet, qualifica’l amb ajuda del llibre corrector.

6. Comunicació amb l’orientador. La comunicació amb l’orientador ha de ser fluida tot el temps, no sols a l’hora de recollir el teu fill del centre. Encara que forma part de la nostra dinàmica de treball habitual, avui més que mai, els nostres orientadors mantenen un contacte continu amb els pares per telèfon i a través de les plataformes digitals disponibles per seguir pas a pas el progrés dels seus alumnes a casa.


Aprendre per un mateix

En el mètode Kumon, les metes han de suposar un repte, però no estar fora de l’abast de l’alumne, ja que, en cas contrari, generarà sentiment de frustració en no ser capaç d’assolir-les.

A més, per mantenir l’alumne content i motivat durant el seu aprenentatge amb Kumon, tant l’orientador com els pares han de celebrar el seu èxit i felicitar-lo per assolir els objectius de cada nivell.

El mètode Kumon ajuda l’alumne a consolidar la idea que aprendre per un mateix i fer la feina diària és essencial per al seu futur, perquè genera hàbit d’estudi i autonomia a l’hora d’aprendre.