Lectura

Un estudi confirma que el mètode Kumon afavoreix l’evolució en lectura

oct 2019
Les opinions del mètode Kumon coincideixen amb l’estudi
Les opinions del mètode Kumon coincideixen amb l’estudi.

L’estudi Influència de la velocitat de denominació en l’inici de la lectura, realitzat per professors de la Universitat de València, la Universitat CEU Cardenal Herrera de València i la Universidad Católica de Valparaíso (Xile), confirma que el mètode Kumon afavoreix l’evolució en lectura, fet que coincideix amb les opinions del mètode Kumon.

En l’estudi, hi van participar 289 infants de 4 a 6 anys, i un dels seus objectius va ser analitzar l’efecte que té el mètode Kumon en la velocitat de denominació i l’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura. La velocitat de denominació es defineix com l’habilitat per dir ràpidament en veu alta una seqüència d’elements familiars que estan en un full, com lletres, nombres, colors o objectes.

Els beneficis de la velocitat de denominació es veuen reflectits en un vocabulari ampli i en la capacitat de recordar-lo amb rapidesa, el que implica agilitat mental per llegir i comprendre el que es llegeix en menys temps.

El programa de Kumon Lectura  s’adapta al ritme d’aprenentatge de l’infant i, a través d’un pla individualitzat, potencia el desenvolupament de totes les seves capacitats.

El programa de Kumon Lectura, a més d’omplir el seu món d’històries i aventures per mitjà dels llibres, desenvolupa la capacitat que posseeixen els infants per aprendre a llegir, comprendre diversos tipus de text i desenvolupar el gust per la lectura des de petits.

El mètode Kumon afavoreix la lectoescriptura

Els resultats indiquen que «la velocitat de denominació […] es veu afavorida per uns bons hàbits lectors familiars així com pel mètode Kumon, i es mostra especialment rellevant quan s’està iniciant la lectoescriptura».

El mètode Kumon millora la resposta a estímuls visuals

Les puntuacions del test que mesura l’habilitat per denominar ràpidament estímuls visuals familiars (RAN) milloren entre els infants que participen en el programa de Kumon Lectura, caracteritzat per l’associació repetida entre estímuls i respostes i en el qual s’entrenen habilitats com l’exactitud i la velocitat, aspectes implicats en el desenvolupament de la velocitat de denominació.

El mètode Kumon millora la velocitat de denominació en lectura

Amb la finalitat d’analitzar si el mètode Kumon millora la velocitat de denominació en lectura, es van comparar dos grups d’estudiants: els qui estaven seguint el mètode Kumon d’aprenentatge i els qui no l’estaven seguint.

Els resultats mostren diferències representatives estadísticament entre els grups quant a la velocitat de denominació de colors i imatges. Els infants que participen en el programa de Kumon Lectura són significativament més ràpids a l’hora de reconèixer aquest tipus d’estímuls.

Aquesta diferència no és rellevant en nombres i lletres, encara que la tendència sembla ser la mateixa, ja que els infants que participen en el programa de Kumon Lectura són els més ràpids en la denominació de tots els tipus d’estímuls. La velocitat de denominació contribueix a predir l’èxit en l’aprenentatge de la lectoescriptura i de la comprensió lectora. Per tant, és de gran interès la recerca d’elements facilitadors com el mètode Kumon.

Descarrega’t aquí l’estudi complet.

Contacta amb el teu centre Kumon que tens més a prop.