Educació

Potencia amb Kumon el geni que el teu fill porta dins

set 2019
Infants desenvolupant el seu potencial.
Infants desenvolupant el seu potencial.

Tots els infants tenen un potencial infinit. Amb Kumon Matemàtiques, Kumon Lectura i Kumon English el teu fill gaudirà aprenent mentre desenvolupa al màxim tota la seva capacitat des de la infància.

L’objectiu de Kumon és formar persones responsables i competents que puguin forjar-se un futur en la vida per si mateixes i, per a això, desenvolupem al màxim el potencial de cada alumne d’una manera individual.

Els orientadors de Kumon proporcionen als alumnes l’orientació necessària perquè puguin fer els exercicis per ells mateixos. D’aquesta manera aprenen a enfrontar-se a nous desafiaments alhora que reforcen la seva autoestima, confiança i motivació, i desenvolupen el seu potencial. Els nostres programes estan dirigits a alumnes de totes les edats a partir dels 2 anys i amb diferents ritmes d’aprenentatge.

Kumon Matemàtiques desenvolupa al màxim la capacitat de càlcul del teu fill, des d’aprendre a comptar i a escriure nombres fins més enllà del càlcul integral i diferencial, tot això sense calculadora.

Kumon Lectura desenvolupa al màxim la competència lectora, des d’aprendre a llegir fins a comprendre diversos tipus de textos de gran complexitat, i alhora inculca el gust per la lectura per a tota la vida.

Kumon English permet desenvolupar una elevada capacitat de lectura i comprensió de textos originals en anglès. El teu fill adquirirà un ampli vocabulari, aprendrà a dominar l’estructura pròpia de l’idioma i aconseguirà una elevada capacitat de comprensió lectora en llengua anglesa, a més de l’habilitat de parlar en anglès amb fluïdesa.


Vols desenvolupar el potencial del teu fill i despertar el geni que porta dins? Contacta amb el centre que tinguis més a prop.