Matemàtiques

Estudi: Actituds, capacitats i aprenentatges en adolescents que cursen Kumon Matemàtiques en un centre Kumon

set 2019
Els exercicis Kumon ajuden a desenvolupar l’agilitat mental.
Els exercicis Kumon ajuden a desenvolupar l’agilitat mental.

«Si ensenyem a un infant a fer fraccions, sabrà fer fraccions. Si li ensenyem a aprendre, sabrà situar-se en la vida.»

Toru Kumon (Kumon Instituto de Educación de España, 2012: 13)

 

Les dades de l’estudi demostren que, a través dels exercicis de Kumon Matemàtiques, els alumnes milloren en càlcul mental i treballen continguts per sobre del nivell escolar. A més, desenvolupen capacitats d’aprenentatge com la concentració, la constància, la seguretat i la motivació; adquireixen hàbit d’estudi i, sobretot, aprenen a aprendre per ells mateixos.

L’estudi té com a objectiu comprendre i valorar des d’un punt de vista socioeducatiu el treball que es fa amb els adolescents a Kumon Matemàtiques, tenint present el protagonisme que assumeix l’alumne en el seu procés d’aprenentatge i la importància de la capacitat d’aprendre a aprendre d’una manera autònoma amb els exercicis Kumon.

Aquesta investigació correspon a un treball final de màster en Innovació i Investigació en Educació per la UNED (curs 2015-2016). Part d’aquest s’ha inclòs en la publicació de juliol del 2017 de Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas (vol. 95, pàg. 7-24). La investigació ha estat realitzada per Laia Lluch Molins, tècnica en investigació en el Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona, on actualment fa la seva tesi doctoral, i orientadora del centre Kumon Sant Boi de Llobregat - Marianao.

A continuació, es mostren alguns dels resultats mitjançant citacions textuals dels participants: l’orientadora del centre Kumon objecte d’estudi, 8 alumnes d’educació secundària, 3 de batxillerat, 2 estudiants universitaris i les famílies dels alumnes. La recollida d’informació es va dur a terme a partir de l’estudi de casos, mitjançant entrevistes, l’observació dels alumnes a l’aula i l’anàlisi documental.

Kumon Matemàtiques

És un programa integral d’aprenentatge que proporciona a l’alumne una base sòlida de càlcul i desenvolupa les habilitats necessàries perquè afronti amb èxit i confiança diferents continguts matemàtics de secundària, des d’aprendre a comptar i a escriure nombres fins a arribar fins i tot més enllà del càlcul integral i diferencial. El programa està compost de 20 nivells, que corresponen a més de 4.000 fulls d’estudi amb exercicis Kumon i estan especialment dissenyats amb exemples, indicacions i notes que guien l’alumne per a un aprenentatge autònom i a un ritme constant.

Dades de l’estudi

En línies generals, al centre Kumon objecte d’estudi el nombre d’estudiants de secundària, batxillerat i universitat (29,20 %) és menor que el nombre d’estudiants d’educació infantil i educació primària (70,79 %). Dels estudiants adolescents que han participat en aquesta investigació, amb més de 12 mesos de permanència al centre Kumon i respecte al nivell escolar, un 17 % treballa amb continguts 6 mesos avançats i un 17 %, amb continguts 3 anys avançats.

Les veus dels orientadors, els alumnes i les famílies

Motius pels quals es van apuntar a Kumon Matemàtiques
 

 • «Les mates em costaven moltíssim.»
 • «Per problemes de concentració.»
 • «No tenia seguretat.»
 • «Conèixer una altra forma d’estudiar, en la qual el reforç positiu es consideri important i necessari per fomentar l’autoconfiança de l’alumne.»
 • «Una amiga hi estava apuntada i la va animar.»

Motivació per aprendre amb el mètode Kumon

 

 • «Jo crec que Kumon es fa per voluntat; i no perquè t’hi hagin d’obligar.»
 • «Kumon et dona organització, seguretat, actitud favorable davant els errors; però també hi ha d’haver la disposició de cadascú per aprendre més i l’entorn, tant familiar com social, que doni suport a l’alumne.»
 • «El fet d’aprendre per un mateix els permet d’estar motivats per aprendre i per resoldre problemes més difícils, no només en matemàtiques, sinó també en altres matèries.»
 • «El fet de tenir més confiança i […] seguir i no rendir-me mai.»
 • «És un repte de superació per a ells. I quan aconsegueixen superar les dificultats sense ajuda, els motiva a seguir endavant sense por i se senten orgullosos d’ells mateixos.»

Capacitats d’aprenentatge desenvolupades a través de Kumon Matemàtiques: Autonomia

 

 • «Hi ha plena il·lusió d’adonar-se que són capaços d’avançar i de deduir per ells mateixos, i aquest aspecte s’observa, principalment, quan treballen continguts per sobre del seu nivell escolar.»
 • «El fet de deduir per mi mateixa, ho faig també sempre a l’escola.»
 • «No m’agrada gaire que m’estiguin a sobre, si no soc jo qui diu “necessito ajuda”.»
 • «Soc totalment autònoma, encara que de vegades m’encallo; llavors miro enrere i m’adono d’on és l’error i com solucionar-lo.»

Capacitat de concentració, constància, confiança en un mateix, hàbit d’estudi

 

 • «La seva actitud a l’hora de treballar en els seus estudis és molt semblant a la de Kumon. Els resultats són millors en millorar la seva concentració.»
 • «Abans deixava els deures amb alguns exercicis sense fer […]. Tinc més confiança en aixecar la mà i dir la resposta correcta […]. Ara, amb Kumon, també les activitats les sé fer jo […] i em sento segur.»
 • «Saber fer aquest problema sense atabalar-me i anant pas per pas […] i valorar-ho “com ho he fet jo, i sola”.»
 • «L’ensenya a ser perseverant i lluitar per aconseguir una meta que sempre té recompensa.»
 • «M’ha permès, d’una banda, de desenvolupar el pensament matemàtic ―abans totalment absent― i, d’altra banda, experimentar que no hi ha persones bones o dolentes en matemàtiques, sinó que tot té a veure amb la manera d’aprendre […]. El fet de dirigir el teu aprenentatge i ser conscient de tot el procés és un element essencial per a la motivació. Com més veus que aprens, més ganes tens d’aprendre i d’anar avançant cap a nivells que et permetin de plantejar nous reptes i desafiaments per superar.»
 • «És un mínim esforç constant amb allò que pots arribar a ser. […] Jo crec que Kumon ha estat com el meu repte amb les mates perquè a mi no m’agradaven gens, i em comencen a agradar, però… […] Encara queda alguna cosa pendent, en plan superar-ho tot. Crec que quan ho superi tot m’encantaran les mates.»

Resultats de Kumon Matemàtiques: Rendiment escolar, hàbit d’estudi i constància

 

 • «Els alumnes continuen perquè observen una progressió, obtenen beneficis progressivament […], se’ls ajuda a aprendre […] i tot això que s’enduen no afecta només l’assignatura de matemàtiques, sinó que la mateixa organització, la constància i l’autonomia els permeten de sentir-se capaços en tot el seu àmbit escolar.»
 • «Vaig començar a millorar les notes i estic molt contenta.»
 • «Perquè els meus pares m’animen molt. […] Si això ja ho tinc, doncs podria estudiar més per a les altres coses i tot seria menys complicat.»
 • «M’ha despertat la curiositat d’anar més enllà, si he arribat fins a aquí, on més podria arribar?»

Treballar continguts per sobre del nivell escolar

 

Al centre Kumon objecte d’estudi, un 17 % dels alumnes treballa amb continguts 6 mesos avançats i un 17 %, amb continguts 3 anys avançats.

 • «Vas a l’escola amb una base del que has de fer perquè ja sé fer el que m’explicaràs.»
 • «Hi ha coses que a l’escola no les he après encara, i a Kumon he après altres tècniques més lògiques, ja que com a l’escola es fan més llargues i a Kumon són més reduïdes, les entendràs.»
 • «Gairebé millor, perquè estan com més preparats quan arriben a l’escola.»

La majoria dels estudiants ha afirmat que desitjaria concloure el programa per la satisfacció i el coneixement que els aportaria:

 • «Encara que és molta feina, crec que les habilitats que desenvolupes t’ajuden en molts aspectes de la carrera professional, a més del desenvolupament de les habilitats bàsiques com l’autoestima, la seguretat, l’autonomia i la motivació per aprendre.»
 • Utilitat de Kumon Matemàtiques
 • «El perfeccionament d’habilitats en les matemàtiques, sumat al creixement personal (superació, obtenció de virtuts i habilitats) i la diversió en el coneixement.»
 • «Són moltes coses; no només l’aprenentatge de matemàtiques, sinó també la capacitat d’estudi, la seguretat, l’hàbit i la constància.»
 • «M’ha ajudat a aprendre a organitzar-me en matemàtiques […] i que m’agradin més.»
 • «Em sentia amb seguretat. […] Les mates no m’aniran malament si faig Kumon.»
 • «Sempre havia pensat que era nefasta en matemàtiques […], però la visió que té Kumon dels errors permet de veure’ls com una oportunitat d’aprenentatge, no com un problema.»

Conclusió de l’estudi

 

En la investigació s’evidencia que, en ser ells els responsables últims del seu aprenentatge, els estudiants treballen autònoms i concentrats. Així mateix, hi ha dos tipus d’atribucions de sentit al mètode d’origen japonès. D’una banda, els qui pensen que Kumon els permet de millorar i desenvolupar-se en tot el seu àmbit escolar i, d’altra banda, els qui conceben la seva utilitat exclusivament en l’assignatura de Matemàtiques. No obstant això, els adolescents apunten que la capacitat i l’agilitat en el càlcul mental s’han desenvolupat des del principi, gràcies al treball diari.