Lectura

Estratègies per millorar el rendiment acadèmic amb la lectura

oct 2019
Les activitats per millorar la lectura en infants de primària potencien el rendiment acadèmic
Desenvolupar estratègies per al foment de la lectura és la forma més efectiva de millorar el rendiment acadèmic. Tots els infants que han passat per Kumon Lectura han millorat automàticament en totes les matèries.

Desenvolupar estratègies per al foment de la lectura és la forma més efectiva de millorar el rendiment acadèmic. Tots els infants que han passat per Kumon Lectura han millorat automàticament en totes les matèries.

Prioritzar la comprensió lectora és la manera més efectiva de millorar en totes les assignatures. Tots els infants que han passat per Kumon Lectura i que tenien dificultats a l’escola han millorat automàticament en totes les matèries.

El Ministeri d’Educació porta anys difonent estudis que quantifiquen la relació entre l’hàbit lector i el rendiment escolar, i en tots ells es constata que els alumnes que llegeixen més són els que obtenen millors notes.

A Kumon hem desenvolupat un programa d’aprenentatge lector que afavoreix l’evolució lectora i que està avalat per un estudi de la Universitat de València. Després d’investigar de forma pràctica a l’aula i amb alumnes de totes les edats, apliquem estratègies que potencien les habilitats lectores que necessiten per ser lectors capaços d’entendre qualsevol tipus de text sense limitar-ne l’avançament en la lectura per l’edat o el curs escolar.

La individualització de l’aprenentatge lector

La lectura és la base de tot aprenentatge. El que ofereix Kumon Lectura és molt més que aprendre a llegir: és aprendre a llegir d’una manera individualitzada, perquè cada infant és un món i evoluciona de forma diferent. Aconseguim que els alumnes es converteixin en lectors competents, i això no s’assoleix exclusivament amb la resolució de quadernets seqüenciats. Per acomplir els objectius del programa, cal a més llegir en veu alta determinades parts del material i els llibres de la Guia de laBibliografia Recomanada de Kumon.

L’alumne va al centre dues vegades per setmana i amb l’estudi diari de Kumon Lectura adquireix un gran ventall d’estratègies i habilitats de competència lectora que li permet interpretar la informació que llegeix en textos de més dificultat i convertir-se en un lector competent.

Des de l’inici, el programa persegueix augmentar el vocabulari dels alumnes perquè puguin llegir textos amb fluïdesa. Després, van adquirint la capacitat de comprendre l’estructura d’una oració simple, d’una oració composta, d’un paràgraf i de textos més llargs fins que són capaços de sintetitzar-ne el contingut i llegir-los críticament. A mesura que aprenen a llegir textos més llargs i complexos, va creixent en ells, de forma natural, el seu interès per la lectura.

Els alumnes que han adquirit el gust per la lectura posseeixen un vocabulari ampli per pensar, la sensibilitat per imaginar i les ganes de descobrir i aprendre per ells mateixos. Per això, al mateix temps s’eleva la competència lectora per mitjà del material didàctic.

Llegir en veu alta és el secret per assimilar coneixements

Els més de 22.000 alumnes que han passat per Kumon Lectura confirmen que la lectura en veu alta és una eina imprescindible per millorar la seva comprensió lectora. El lector es forma i adquireix criteri propi a força de conèixer diversos gèneres. La idea és que, llegint cadascun d’ells, l’alumne vagi creant el seu propi gust lector.

Kumon España va participar en el IV Congrés Internacional Virtual d’Educació Lectora

Eva Sotres, directora del Departament de Material Didàctic de Lectura, va participar en el IV Congrés Internacional Virtual d’Educació Lectora, que va tenir per objectiu posar en comú i debatre les últimes investigacions realitzades per especialistes de diferents àmbits nacionals i internacionals. En aquest vídeo, l’Eva ens explica les estratègies per a la individualització de l’aprenentatge lector amb la finalitat d’aprendre a gaudir del plaer de llegir des de petits i així créixer i evolucionar com a lectors.

Mira aquí el vídeo