Infantil

El meu fill no pronuncia bé, què hi puc fer?

jul 2021
La dislàlia és una de les alteracions del llenguatge més comunes en els infants.
La dislàlia és una de les alteracions del llenguatge més comunes en els infants.

Sentir molts pares dir «el meu fill no pronuncia bé» és més comú del que sembla. Quan els infants petits estan aprenent a parlar, és normal que pronunciïn malament la r, la s o altres sonso fonemes que encara no saben articular.

En alguns casos, aquests errors de pronunciació s’allarguen en el temps i fins i tot continuen en edats en què l’infant ja hauria de parlar correctament, amb la qual cosa es bloqueja el desenvolupament del llenguatge. Normalment la referència se situa en els 4 anys d’edat. Si el teu fill no pronuncia bé en arribar a aquesta etapa infantil, parlem de dislàlia, i en aquest article t’ajudem a solucionar-la.

Hi ha quatre tipus de dislàlia, segons la causa:

Dislàlia evolutiva:
Errors de pronunciació habituals, que formen part del procés d’aprenentatge de la parla.

Dislàlia funcional:
Errors de funcionament dels òrgans que intervenen en la parla, com la llengua o els llavis.

Dislàlia audiogènica:
Mala audició o pèrdua auditiva.

Dislàlia orgànica:
Trastorn neurològic o anomalia en els òrgans del llenguatge.

Se sol parlar de dislàlia infantil si passats els 4 anys l’infant encara comet errors de pronunciació en almenys 3 fonemes. En aquest cas, el primer pas és posar-ho en coneixement de l’escola; també és convenient comentar-ho al pediatre per avaluar-ne les capacitats auditives o estudiar la presència de fre lingual.

Els sons més difícils de pronunciar solen ser els més afectats per la dislàlia, especialment els sons de la r i la s. Així, trobem casos en què els infants diuen «cado» en lloc de «carro» i «zaluda» (z del castellà, que no és de la fonètica catalana) en lloc de «saluda».

Si la dislàlia no està causada per anomalies en l’aparell fonador, es pot tractar amb una sèrie d’exercicis articulatoris, com bufar, els jocs amb la llengua o la lectura en veu alta, activitat que forma part del treball que fan els nostres alumnes del programa Kumon Lectura. Cal posar especial esment a ensenyar de mica en mica i d’una manera positiva quina és la pronunciació correcta de cada lletra.