Sobre el centre

Classes presencials Classes online Kumon App disponible

Kumon Martorell - Camí Fondo ofereix tres programes, Kumon Matemàtiques, Kumon Lectura i Kumon English, per a alumnes de totes les edats i habilitats. El mètode Kumon busca descobrir el potencial de cada alumne mitjançant el desenvolupament d’habilitats i capacitats per convertir-lo en un alumne autodidacte.

Kumon Matemàtiques parteix d’aprendre a comptar i a escriure nombres, i arriba fins i tot més enllà del càlcul integral i diferencial. Per mitjà de l’estudi diari d’aquest programa basat en la resolució de quadernets, l’alumne desenvolupa la capacitat de càlcul mental i la confiança per aplicar moltes altres habilitats quan s’enfronta per primera vegada a noves dificultats.

Kumon Lectura desenvolupa la capacitat que posseeix cada alumne per aprendre a llegir i comprendre diversos tipus de textos. Kumon Lectura comença pel treball amb paraules i oracions simples, i conclou amb la lectura crítica de textos complexos. Amb l’estudi diari d'aquest programa, l’alumne adquireix un gran ventall d’estratègies i habilitats de competència lectora que, en última instància, li permet d’interpretar la informació que llegeix en textos de més dificultat i convertir-se en un lector competent.

Kumon English permet de desenvolupar una elevada habilitat de lectura i comprensió de textos originals en anglès. Amb Kumon English l’alumne adquireix un vocabulari ampli, aprèn a dominar l’estructura pròpia de l’idioma i té una alta habilitat de comprensió lectora en llengua anglesa, a més de la capacitat de parlar en anglès amb fluïdesa.

Cada alumne comença pel punt de partida individualitzat que li correspon, que es determina per mitjà d'una prova de nivell gratuïta. Comença adquirint una base sòlida en la seva forma d’estudiar, per després passar a tasques més complexes amb les quals no està familiaritzat, a mesura que va ampliant les seves habilitats d’aprendre a estudiar d’una manera autònoma.

Aquest centre Kumon ja ofereix Kumon App (més informació, aquí).

Sobre mi

Soc l’Anna Olivella, orientadora del centre Kumon Martorell - Camí Fondo des del gener del 2018. Durant la meva etapa escolar de secundària i batxillerat vaig ser alumna de Kumon Matemàtiques i vaig desenvolupar habilitats de les quals vaig poder beneficiar-me durant els anys d’universitat. Les matemàtiques sempre han estat importants per a mi; tinc una llicenciatura en Estadística i el màster per ser professora de Matemàtiques a secundària. Després d’haver treballat tant en el sector públic com en el privat, vaig veure clar que volia treballar en el camp de l’educació. A Kumon cada alumne pot aprendre al seu ritme desenvolupant la seva confiança i convertir-se així en autònom i autodidacte. Això, juntament amb el fet que ja ho havia provat com a alumna, em va ajudar a decidir que volia convertir-me en orientadora de Kumon.

Per a mi, el més important és poder aprendre cada dia i veure com els objectius que vaig plantejant als alumnes es van aconseguint mentre van superant nivells de dificultat, fins i tot estudiant per sobre del seu nivell escolar. Marcar objectius a curt termini permet de poder aconseguir un objectiu més gran a llarg termini. També és satisfactori poder veure cada dia com els alumnes van desenvolupant les seves habilitats de càlcul i competència lectora, alhora que guanyen confiança en ells mateixos.
 

Horaris

Dilluns
16:00 - 19:00
Dimarts
16:00 - 19:00
Dimecres
16:00 - 19:00
Dijous
16:00 - 19:00
Divendres
Tancat
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat

Quanta estona porta l’estudi diari?

L’estudi diari sol portar aproximadament 30 minuts per programa, encara que el temps total depèn de l’edat de l’alumne i del nivell en què es troba. L’orientador t’explicarà com es pot fer el seguiment tenint en compte les característiques del centre i l’aplicació de totes les mesures de seguretat que exigeixen les circumstàncies.

Preus

Matrícula
€ 80 Pagament únic
Quina és la quota de matrícula?
És un pagament únic que s’abona en inscriure el teu fill a Kumon per primer cop
Per programa
€ 75 El mes


Les classes poden ser online o presencials


Quadernets dissenyats per aprendre des de casa i al centre

Preguntes freqüents

Es pot començar a aprendre amb Kumon a partir dels 2 anys. Tenim des d’alumnes que acaben de fer els 2 anys fins a d’altres que estan a punt d’entrar a la universitat. Kumon ajuda infants de qualsevol edat i capacitat, encara que, com més aviat comencen, abans poden començar a desenvolupar les seves habilitats i més gran és el benefici que acumulen. En el moment que sentis que la teva família està llesta per comprometre’s amb l’estudi a llarg termini, Kumon serà aquí per ajudar-vos a aconseguir la vostra meta.
Kumon ofereix molt més que les classes particulars i és un mètode d'educació no formal diferent de l’ensenyament tradicional a la classe. En lloc de preparar l’infant per a una determinada prova o avaluació, Kumon capacita els alumnes per aprendre per ells mateixos mitjançant una orientació individualitzada i fulls d’estudi elaborats acuradament.

A més de desenvolupar les habilitats fonamentals en matemàtiques, lectura i anglès, cada alumne de Kumon treballa per construir les seves pròpies habilitats per a l’aprenentatge autodidacte i reforçar la seva confiança en la seva pròpia capacitat. Això significa que un alumne de Kumon no es veurà limitat per les capacitats o el coneixement dels altres per avançar en el seu aprenentatge.
Kumon és un mètode d'educació no formal per a l’aprenentatge autònom, però tots els alumnes compten amb el suport del seu orientador. Els fulls d’estudi, elaborats acuradament, ensenyen als alumnes a trobar la resposta per ells mateixos; l’orientador els guia només quan és necessari. La principal funció dels orientadors de Kumon és observar el treball dels seus alumnes, tant en les classes presencials com en les classes online, i assegurar-se que els exercicis que estan fent són els més adequats per a ells, així com que treballen a un ritme apropiat.

 
Per a tots dos, i també per a tots els altres, ja que entenem l’educació des de la individualització. Per això, a Kumon sempre ens preguntem: «Què és el millor per a aquest infant en concret?». Després de fer una prova de nivell, tracem un pla d’estudi per potenciar la capacitat de l’alumne i aconseguir que avanci més enllà de l’estàndard internacional de Kumon o EIK (una aproximació internacional al seu nivell escolar), sigui quin sigui el seu punt de partida. Kumon dona la benvinguda a alumnes amb necessitats educatives especials o de gran talent, i a tots els qui creuen que poden arribar més lluny i desenvolupar tot el seu potencial.
En ser un programa internacional, Kumon no segueix cap currículum escolar concret, sinó que és complementari a tots ells. El seu objectiu principal és desenvolupar les habilitats de l’alumne per aprendre tot sol. Aquestes habilitats per a l’aprenentatge autodidacte milloren el rendiment dels alumnes de forma transversal als seus estudis reglats. A més, Kumon s’adapta al nivell de cada alumne, sigui quina sigui la seva edat, per la qual cosa aconsegueix ampliar i desenvolupar les seves habilitats, la seva confiança i la seva capacitat.

Els nostres alumnes

Fes lliscar el dit per veure’n més


Instal·lacions

Classes presencials
Àrea de lectura independent
Classes online
Kumon App disponible
Transport públic - Tren
Aparcament - Gratis
Transport públic - Autobús

Mapa i indicacions

Com s’hi arriba

C/ Esparreguera, 1, local 2
Martorell
Barcelona
08760

Selecciona el mitjà de transport


Cotxe

Des d’on vens?

Pregunta-ho a Anna Olivella Bladé