Anglès

Vols que el teu fill domini l’anglès? Segueix la ruta de Kumon English

set 2018
El programa d’anglès per a infants de Kumon
El programa d’anglès per a infants de Kumon

No és el mateix «aprendre anglès» que «aprendre en anglès». Amb Kumon English, el programa d’anglès per a infants de Kumon, apliquem la immersió lingüística des del primer dia i emprem tots els sentits per pensar en anglès.
Amb Kumon English, el teu fill obrirà la seva ment a l’anglès d’una manera natural i aprendrà a pensar en aquest idioma a través de la comprensió de textos en anglès progressivament més complexos, fins a arribar a alguns de gran dificultat; però sempre passet a passet i seguint aquesta ruta:

Pas 1: Escolta i aprèn

 • Comencem amb exercicis de repetició senzills. A més de resoldre els quadernets, escoltem el CD, repetim el que sentim en anglès natiu i llegim en veu alta, de manera que emprem els sentits per aprendre en anglès.
 • Aprenem frases, escoltem i repetim oracions completes, i desenvolupem una pronunciació clara i definida mitjançant la pràctica diària amb el CD.

Pas 2: Llegeix i escriu
 • Tracem, passem a escriure oracions d’una manera autònoma i comencem a desenvolupar l’habilitat per buscar i corregir errors.
 • Unim paraules o frases amb imatges i, d’aquesta manera, practiquem la comprensió lectora.
 • Interioritzem les diferències de pronunciació i ortografia de les diferents seqüències de sons i les seves combinacions.

Pas 3: Expressa’t en anglès
 • Desenvolupem una base sòlida de vocabulari i millorem l’habilitat d’expressió amb frases senzilles d’ús quotidià.
 • Entrenem la memòria, escrivim oracions, completem diàlegs i interioritzem les estructures de les oracions. Escoltem, repetim, escrivim i llegim en veu alta.

Pas 4: Utilitzem els temps verbals i els verbs auxiliars
 • Ja som capaços de construir oracions per nosaltres mateixos.
 • Aprenem el temps passat i els verbs auxiliars.
 • Entrenem la memòria responent a preguntes sobre històries breus que llegim i aprenem a buscar elements concrets dins d’un text per afavorir la comprensió lectora.

Pas 5: Domina la gramàtica
 • Consolidem la gramàtica i deduïm les normes gramaticals amb l’ajut de taules de resum sobre diferents temes: temps verbals (past progressive, present perfect i past perfect), passive voice, oracions de relatiu i condicionals, i estil indirecte.
 • Aprenem a extreure la idea general d’un text i entrenem la ment per concentrar-nos en la part més important. Resumim el contingut d’obres literàries com Alice in Wonderland, Gulliver’s Travels o Peter Pan.

Pas 6: Desenvolupa la comprensió lectora
 • Aprenem més en profunditat alguns recursos gramaticals concrets, com el condicional o l’estil indirecte.
 • Enfortim el desenvolupament de la comprensió lectora a través de la lectura d’obres literàries més complexes, com Pinocchio, Treasure Island, Oliver Twist, etc.
 • Aprenem a filtrar informació responent a preguntes sobre el contingut del text amb l’objectiu d’elaborar respostes precises i rigoroses, la qual cosa ens ajuda a treballar amb els textos activament i d’una manera estructurada.

Pas 7: Competència lectora al 100 %
 • Desenvolupem al màxim la competència lectora amb fragments de textos originals complexos escrits per autors de renom, com Anna Sewell (Black Beauty), Roald Dahl (Matilda), Richard Adams (Watership Down), Helen Keller (The Story of my Life) i F. Scott Fitzgerald (The Curious Case of Benjamin Button), i concloem amb Charles Dickens (Great Expectations).
 • Aprenem a entendre les paraules deduint-ne el significat a partir del context.

 

La lectura ens permet acostumar-nos a la gramàtica i la sintaxi, i adquirir vocabulari d’una manera natural. Per aquest motiu, Kumon English gira entorn de la comprensió lectora i el seu objectiu és desenvolupar aquesta habilitat fins a un nivell avançat.

Dona al teu fill l’oportunitat de dominar l’anglès aprenent en anglès. Contacta amb el centre que tinguis més a prop!