Lectura

Segueix la ruta de Kumon Lectura per desenvolupar la comprensió de lectures

oct 2019
La lectura activa la ment
La lectura activa la ment.

Amb Kumon Lectura, els alumnes es converteixen en lectors competents i enganxats a la lectura, passet a passet, seguint la seqüència següent:

Pas 1: Iniciació en la lectura
 

 • Comencem escoltant paraules i oracions, repetint-les i recitant-les.
 • Aconseguim desenvolupar la capacitat de llegir amb fluïdesa contes senzills de fins a 10 fulls.

Pas 2: Lectoescriptura

 

 • Comencem reconeixent sons, grafies, personatges i objectes.
 • Aconseguim ampliar el vocabulari, identificar informació concreta en un text i llegir amb fluïdesa.

Pas 3: Lectura comprensiva d’oracions

 

 • Comencem aprenent a llegir amb entonació, identifiquem el gènere i el nombre, practiquem l’ortografia i estudiem l’estructura de l’oració simple.
 • Aconseguim comprendre i ordenar la informació d’un text literari, formular preguntes i extreure i analitzar els elements d’una oració.

Pas 4: Lectura comprensiva de paràgrafs

 

 • Comencem aprenent a identificar i reconèixer els elements que formen una oració composta.
 • Aconseguim extreure la informació més rellevant d’un text literari i aproximar-nos més a la seva interpretació correcta tenint en compte la funció que hi exerceix cadascun dels paràgrafs.

Pas 5: Lectura mitjançant la síntesi

 

 • Comencem aprenent a agrupar la informació que apareix en un text identificant de què es parla en cadascuna de les seves parts.
 • Aconseguim reconèixer com es relaciona la informació de les diferents parts del text perquè aquest tingui coherència; s’ha de reforçar la lectura comprensiva amb textos de més complexitat de diferents gèneres, èpoques i autors.

Pas 6: Lectura crítica

 

 • Aprenem a llegir críticament diferents tipus de text. Desenvolupem la capacitat de comparar diversos arguments i punts de vista, i de poder emetre una opinió sobre un determinat text. A més, aprofundim en altres elements, com el context històric de l’autor i l’obra.

Segueix la ruta de Kumon Lectura per aprendre a gaudir del plaer de la lectura i, alhora, convertir-te en un lector competent. Consulta la nostra Guia de la Bibliografia Recomanada de Kumon per créixer llegint.


Contacta amb el centre Kumon que tens més a prop.