Anglès

El programa d’anglès per a infants de Kumon ja compta amb 2.000 alumnes a Espanya

jul 2019
Kumon English, el mètode definitiu d’anglès per a infants
La immersió lingüística personalitzada marca la diferència a Kumon English respecte a altres mètodes d’ensenyament.

Kumon English es va llançar fa poc més d’un any i el seu èxit és degut a la immersió lingüística personalitzada que marca la diferència respecte als mètodes tradicionals d’aprenentatge de l’anglès.

Una bona base és la clau per dominar l’anglès

Kumon English funciona perquè aprenem a pensar en anglès de forma natural des del primer dia, tal com passa quan aprenem la nostra llengua materna, mitjançant una seqüència progressiva: escoltem, reproduïm, llegim, escrivim, aprenem regles gramaticals i, finalment, desenvolupem un alt nivell de comprensió lectora en anglès alhora que incorporem vocabulari de forma gradual i incrementem la nostra memòria auditiva.

L’alumne obre la seva ment a l’anglès a través de l’associació so-imatge

Kumon English, el programa d’anglès per a infants de Kumon, comença desenvolupant la capacitat auditiva amb paraules aïllades; per exemple, quan l’alumne escolta «cat» en la pista d’àudio, al mateix temps sona de fons el miol d’un gat i l’alumne observa una imatge en què apareix aquest animal; quan escolta «truck», observa la imatge d’un camió i sent el soroll del motor. D’aquesta manera, el primer contacte de l’alumne amb la llengua anglesa és gairebé tan natural com aprendre la seva llengua materna. Altres mètodes d’aprenentatge no ensenyen a la ment a pensar en anglès i donen prioritat a l’aprenentatge de les normes gramaticals sobre el procés natural previ d’escoltar, reproduir, llegir i escriure.

Immersió lingüística personalitzada

El valor afegit del nostre programa d’anglès per a infants és que en el procés d’immersió lingüística intervé un orientador expert en el programa que personalitza l’aprenentatge de l’idioma en funció de les necessitats reals de l’alumne i selecciona el material didàctic més adequat per desenvolupar al màxim el seu potencial d’aprenentatge en anglès.

Quant inverteixes al mes en classes particulars amb un parlant nadiu?

El bilingüisme s’ha instal·lat a Espanya, per la qual cosa els cursos d’anglès per a infants ja no són una opció, són una necessitat i sense un bon nivell d’anglès no podem concloure els estudis universitaris. Per això, cada vegada més, les famílies contracten classes particulars d’anglès.
Amb Kumon English, l’alumne s’emporta el parlant nadiu a casa perquè està incorporat en els àudios. L’orientador selecciona prèviament aquests enregistraments en funció del nivell de comprensió de l’alumne. D’aquesta manera, es fomenta l’autonomia en l’aprenentatge, ja que l’alumne aprèn per ell mateix alhora que desenvolupa la capacitat d’entendre diferents accents en anglès.

Anglès per a infants? Com més aviat, millor

La primera infància és molt important per als infants, perquè durant aquesta etapa assenten les bases per al desenvolupament de la seva capacitat i les seves habilitats, assimilen molt bé els estímuls intel·lectuals i gaudeixen aprenent.

A partir dels 2 anys, amb la valoració prèvia de l’orientador, els infants poden aprendre a pensar en anglès amb Kumon English en qualsevol dels nostres centres.