Lectura

BRK: Bibliografia Recomanada de Kumon per incentivar la lectura

oct 2019
Kumon Lectura ofereix una guia de llibres seleccionats per competència lectora
Kumon Lectura ofereix una guia de llibres seleccionats per competència lectora.

Després de gairebé 10 anys d’experiència amb Kumon Lectura, i després de fer entrevistes a orientadors dels nostres centres que han treballat d’una manera directa amb milers d’alumnes, hem elaborat una guia de lectura que s’adapta al nivell lector de l’infant: quin és el llibre que despertarà el seu gust per llegir?

Cada infant és un món, i Kumon Lectura omple aquest món d’històries i aventures alhora que desenvolupa la capacitat que posseeix per aprendre a llegir, comprendre diversos tipus de text i desenvolupar el gust per la lectura.

La lectura és la base de tot aprenentatge. No només ajuda a adquirir un ampli vocabulari, sinó que poder llegir i comprendre correctament textos complexos està directament relacionat amb la capacitat de pensar per un mateix i desenvolupar la capacitat crítica. Els infants que tenen una elevada competència lectora saben expressar millor els seus sentiments, la qual cosa els aporta una estabilitat més gran i un caràcter més alegre i reflexiu.

Kumon Lectura es compon de 18 nivells: comença en el nivell 7A, amb paraules i oracions simples, i conclou en el nivell L, amb la lectura crítica de textos complexos. Es tracta d’un programa per a infants i joves de totes les edats i amb diferents ritmes d’aprenentatge.

El llibre adequat en el moment adequat

Després de gairebé 10 anys d’experiència amb Kumon Lectura, i després de fer entrevistes a orientadors dels nostres centres que han treballat d’una manera directa amb milers d’alumnes, hem elaborat una guia de lectura que s’adapta al nivell lector de l’infant: quin és el llibre que despertarà el seu gust per llegir? La Guia de la Bibliografia Recomanada de Kumon ofereix el llibre adequat en el moment adequat.

  • Llibres classificats pel nivell lector de l’infant, no per la seva edat.
  • Títols recomanats per a cada etapa lectora, des de l’estimulació per a nadons fins a la lectura crítica per als lectors més avançats.
  • Itineraris temàtics per despertar la seva motivació.
  • Consells per educar un petit gran lector.

La Guia de la BRK conté els punts principals perquè qualsevol família conegui com es pot crear un bon ambient lector a casa i sàpiga com fomentar en els seus fills l’interès per la lectura. També ofereix una selecció de 15 llibres i CD de cançons infantils per propiciar la iniciació a la lectura als infants que encara no saben llegir o que estan començant a fer-ho. Els pares hi trobaran experiències lectores riques i variades per als seus fills que afavoriran que creixin la seva curiositat i interès per la lectura.

La guia conté 390 obres seleccionades per la seva qualitat i popularitat entre els lectors, classificades en 13 nivells. En cada nivell es recomanen 30 llibres de diferents autors, èpoques i gèneres. La bibliografia recomanada està ideada perquè els alumnes puguin desenvolupar la seva competència lectora sense adonar-se’n i continuar llegint de forma progressiva llibres cada vegada més complexos, seguint l’ordre indicat en aquesta guia.

Des de l’inici, Kumon Lectura persegueix augmentar el vocabulari dels alumnes perquè puguin llegir textos amb fluïdesa. Després, van adquirint la capacitat de comprendre l’estructura d’oracions simples, d’oracions compostes, d’un paràgraf i de textos més llargs fins que són capaços de sintetitzar-ne el contingut i llegir-los críticament.

Els alumnes que han adquirit el gust per la lectura posseeixen un vocabulari ampli per pensar, la sensibilitat per imaginar i les ganes de descobrir i aprendre per ells mateixos.

A qualsevol centre Kumon, els teus fills hi poden fer una prova gratis que et permetrà de conèixer quin és el seu nivell de competència lectora i quins són els llibres que millor s’ajusten a ells a cada moment. Que creixin gaudint de la lectura!