Matemàtiques

Bellesa matemàtica: la identitat d’Euler

mar 2021
Una bella manera d’aprendre matemàtiques.
Una bella manera d’aprendre matemàtiques.

Saps com aconseguir que els teus fills s’interessin per l’assignatura de Matemàtiques? Una de les fórmules és explicar-los històries que despertin la seva curiositat per aprendre matemàtiques, com la que els mostra la bellesa matemàtica mitjançant la identitat d’Euler.

Quan en una conversa algú esmenta que les matemàtiques li semblen lletges o avorrides, o que els exercicis de matemàtiques són pesats i inútils en la vida real, sorgeixen immediatament molts arguments que intenten demostrar la bellesa intrínseca de les matemàtiques. Molts són els secrets de les matemàtiques que, en descobrir-los, ens fan veure la bellesa d’aquesta ciència, com passa amb la constant de Kaprekar. Però hi ha una fórmula que tradicionalment està assenyalada com el millor exemple de bellesa matemàtica i que no se sol aprendre a les aules. Quina és?

Entrant en termes profunds, la teoria matemàtica defineix la bellesa matemàtica a través de 4 aproximacions diferents: bellesa en el mètode, bellesa en la geometria, bellesa en l’experiència i bellesa en els resultats. En aquest últim tipus de bellesa matemàtica es troba la identitat d’Euler, fórmula que avui volem destacar i que el premi Nobel de física Richard Feynman va qualificar com «la fórmula més notable de la matemàtica».

Però què és el que fa tan destacable aquesta fórmula? És bella per la seva extraordinària senzillesa i perquè és ideal per aprendre matemàtiques, perquè es podria dir que aquestes apareixen resumides en la fórmula gairebé completament.

L’autor de l’equació matemàtica més famosa és Leonhard Euler, per aquest motiu porta el seu nom: la identitat d’Euler, anomenada «identitat» perquè només hi ha nombres. Encara que, en la fórmula, hi vegem lletres, aquestes representen en realitat nombres. Però no es tracta de nombres qualssevol, sinó dels més famosos de les matemàtiques: el nombre pi, el nombre e (precisament anomenat així també per Euler), el nombre i, la unitat i el zero. En aquesta identitat, hi trobem també els conceptes de suma, multiplicació, exponenciació i identitat i els cinc nombres fonamentals.

Aprendre matemàtiques de manera divertida és la fórmula perquè els teus fills s’enamorin d’aquesta ciència exacta. Adaptar-les al seu ritme d’aprenentatge perquè creixin gaudint-ne és la nostra especialitat. A partir dels 2 anys pots ajudar els teus fills a desenvolupar el seu potencial d’aprenentatge amb Kumon Matemàtiques. En aquest enllaç pots contactar amb el centre Kumon que tinguis més a prop.