Cristina Burguet Ruiz

Sobre el centre

Classes online Classes presencials

El centre Kumon Blanes - Centre està obert des de fa més de 6 anys i, a Kumon, el veritable protagonista és l’alumne. El nostre objectiu se centra a descobrir el potencial d’aprenentatge de cada alumne i desenvolupar-lo al màxim per aconseguir que adquireixi una sèrie de capacitats i hàbits que li seran útils durant tota la vida.

  • Kumon Lectura ofereix a l’alumne els recursos necessaris per ser un lector competent i habitual.
  • Kumon Matemàtiques proporciona a l’alumne una base sòlida en càlcul i el prepara per afrontar amb èxit diferents continguts matemàtics.
  • Kumon English permet de desenvolupar una elevada habilitat de lectura i comprensió de textos originals en anglès. El teu fill adquirirà un vocabulari ampli, aprendrà a dominar l’estructura pròpia de l’idioma i aconseguirà una elevada capacitat de comprensió lectora en llengua anglesa, a més de l’habilitat de parlar en anglès amb fluïdesa.
     

Em dic Cristina Burguet i vaig començar a treballar a Kumon fa ja més d’un any. Soc enginyera tècnica en Química Industrial. La meva experiència professional sempre va estar enfocada en el treball mediambiental fins que vaig tenir l’oportunitat d’agafar el centre Kumon de Blanes, del qual ja formava part com a mare després de dos anys de portar-hi la meva filla, que estudiava Kumon Matemàtiques.

L’educació sempre ha estat un tema molt present en la meva vida, tant en allò laboral com en allò personal, especialment des que vaig ser mare i vaig decidir apuntar la meva filla a Kumon. Entenia, i així li ho vaig explicar jo, que, encara que costés una mica de temps treballar cada dia, la constància en l’estudi i l’esforç en els moments en què no ve de gust fer Kumon (sobretot a les vacances o els caps de setmana) valdria la pena.

Amb Kumon, l’alumne aprèn que pot estudiar i aprendre tot el que es proposi; que tot requereix esforç, però de mica en mica s’arriba a qualsevol meta; que el suport d’un bon professor, que transmet el seu entusiasme i la seva creença fidel en allò que ensenya, és fonamental.

Kumon aporta capacitat de concentració i rapidesa en l’aprenentatge i la resolució de problemes no només de matemàtiques, lectura o anglès, sinó també d’altres assignatures de l’escola.
 

Horaris

Dilluns 16:30 - 20:00
Dimarts 09:30 - 12:00
16:30 - 20:00
Dimecres 16:30 - 20:00
Dijous 16:30 - 20:00
Divendres Tancat
Dissabte Tancat
Diumenge Tancat

Preus

Pagament únic
Matrícula € 50
Quina és la quota de matrícula?
És un pagament únic que s’abona en inscriure el teu fill a Kumon per primer cop
El mes
Per programa € 68


Les classes poden ser online o presencials


Quadernets dissenyats per aprendre des de casa i al centre
 Quanta estona porta l’estudi diari?
L’estudi diari sol portar aproximadament 30 minuts per programa, encara que el temps total depèn de l’edat de l’alumne i del nivell en què es troba. L’orientador t’explicarà com es pot fer el seguiment tenint en compte les característiques del centre i l’aplicació de totes les mesures de seguretat que exigeixen les circumstàncies.
Àrea de lectura independent
Classes online
Transport públic - Tren
Sala d’espera
Classes presencials
Aparcament - Gratis
Transport públic - Autobús

Com s’hi arriba

C/ Racó d'en Portes, 20
Blanes
Girona
17300
Cotxe
Prova de nivell gratis

Preguntes més freqüents

Es pot començar a aprendre amb Kumon a partir dels 2 anys. Tenim des d’alumnes que acaben de fer els 2 anys fins a d’altres que estan a punt d’entrar a la universitat. Kumon ajuda infants de qualsevol edat i capacitat, encara que, com més aviat comencen, abans poden començar a desenvolupar les seves habilitats i més gran és el benefici que acumulen. En el moment que sentis que la teva família està llesta per comprometre’s amb l’estudi a llarg termini, Kumon serà aquí per ajudar-vos a aconseguir la vostra meta.
Kumon ofereix molt més que les classes particulars i és un mètode d'educació no formal diferent de l’ensenyament tradicional a la classe. En lloc de preparar l’infant per a una determinada prova o avaluació, Kumon capacita els alumnes per aprendre per ells mateixos mitjançant una orientació individualitzada i fulls d’estudi elaborats acuradament.

A més de desenvolupar les habilitats fonamentals en matemàtiques, lectura i anglès, cada alumne de Kumon treballa per construir les seves pròpies habilitats per a l’aprenentatge autodidacte i reforçar la seva confiança en la seva pròpia capacitat. Això significa que un alumne de Kumon no es veurà limitat per les capacitats o el coneixement dels altres per avançar en el seu aprenentatge.
Kumon és un mètode d'educació no formal per a l’aprenentatge autònom, però tots els alumnes compten amb el suport del seu orientador. Els fulls d’estudi, elaborats acuradament, ensenyen als alumnes a trobar la resposta per ells mateixos; l’orientador els guia només quan és necessari. La principal funció dels orientadors de Kumon és observar el treball dels seus alumnes, tant en les classes presencials com en les classes online, i assegurar-se que els exercicis que estan fent són els més adequats per a ells, així com que treballen a un ritme apropiat.

 
Per a tots dos, i també per a tots els altres, ja que entenem l’educació des de la individualització. Per això, a Kumon sempre ens preguntem: «Què és el millor per a aquest infant en concret?». Després de fer una prova de nivell, tracem un pla d’estudi per potenciar la capacitat de l’alumne i aconseguir que avanci més enllà de l’estàndard internacional de Kumon o EIK (una aproximació internacional al seu nivell escolar), sigui quin sigui el seu punt de partida. Kumon dona la benvinguda a alumnes amb necessitats educatives especials o de gran talent, i a tots els qui creuen que poden arribar més lluny i desenvolupar tot el seu potencial.
En ser un programa internacional, Kumon no segueix cap currículum escolar concret, sinó que és complementari a tots ells. El seu objectiu principal és desenvolupar les habilitats de l’alumne per aprendre tot sol. Aquestes habilitats per a l’aprenentatge autodidacte milloren el rendiment dels alumnes de forma transversal als seus estudis reglats. A més, Kumon s’adapta al nivell de cada alumne, sigui quina sigui la seva edat, per la qual cosa aconsegueix ampliar i desenvolupar les seves habilitats, la seva confiança i la seva capacitat.

Pregunta’ns