Sol·licita teu test de diagnòstic

Bibliografia Recomanada de Kumon (BRK)

La Bibliografia Recomanada és una llista de llibres seleccionats per Kumon que ofereix a l’alumne un itinerari progressiu de lectures.

Kumon ha elaborat una nova guia que inclou llibres per a totes les etapes en la formació d’un lector, tenint en compte la competència lectora necessària per gaudir de cada llibre, i no l’edat.
La Guia de la Bibliografia Recomanada de Kumon és un material únic, elaborat per experts professionals de l’equip de Kumon España, que han seleccionat durant diversos mesos les millors obres de literatura i divulgació per a infants i joves disponibles actualment. Hi podeu trobar:
Una selecció de 15 llibres i CD de cançons infantils que afavoreixen la iniciació a la lectura als infants que encara no saben llegir o que estan començant a fer-ho.

  • Una cuidada selecció de 390 llibres de diversos gèneres, organitzats per nivells, per orientar i proposar lectures que s’adeqüin a la competència lectora i al gust personal del vostre fill, en funció dels temes que més li interessin.
  • Aquests 390 llibres es classifiquen seguint aquest ordre: per llegir en veu alta, per començar a llegir sol, per llegir amb més soltesa, per llegir nous gèneres i llibres per a grans lectors.
  • Informació i consells perquè qualsevol família sàpiga com crear un bon ambient lector a casa i fomentar en els seus fills el plaer de la lectura, a més de breus articles sobre la importància de cantar a casa cançons infantils i llegir llibres en veu alta als infants més petits per estimular el seu interès per la lectura, entre d’altres.

Portada BRK

Descarrega la guia de la BRK.
 

  • Kumon t'ajuda
    Kumon tajuda thumbnail