Obre el teu centre Kumon

Preguntes freqüents sobre Kumon

Hi ha exclusivitat de zona?

No. Kumon té cura de forma exhaustiva de l’obertura de nous centres de manera que no es produeixi competència entre aquests i els ja existents.

Són fixes les quantitats que s'abonen a Kumon?

Les quantitats ingressades a Kumon depenen directament del nombre de matrícules i mensualitats que les famílies abonen als seus franquiciats.

Cal tenir alguna titulació per exercir de professor?

Sí. És un requisit imprescindible tenir una titulació universitària per poder exercir l’activitat. A més, Kumon desitja trobar persones amb una veritable vocació docent que desitgin dirigir el seu propi centre i que estiguin disposades a involucrar-se en el fascinant món de l’educació.

Hi ha algun requisit quant al local?

La dinàmica dels centres Kumon fa que el local necessiti un mínim de 60 m². No cal disposar des del principi de grans dimensions, ja que la rotació d’alumnes és molt elevada i un centre d’aquesta grandària pot albergar més de 120 alumnes d’una manera adequada.

Cal una dedicació a jornada plena?

Sí. Un centre Kumon requereix dedicació a temps complet. Inicialment pot ser compatible amb alguna activitat paral·lela que requereixi un mínim de dedicació.

Hi ha alguna subvenció?

Kumon creu en el creixement dels seus centres franquiciats, per la qual cosa disposa d’una àmplia gamma d’ajudes i subvencions a fons perdut per consolidar i millorar els centres.

Poden ser diverses persones titulars d'una mateixa franquícia?

No. Amb la finalitat de garantir la qualitat del mètode, el professor és l’únic titular responsable del centre i qui rep la formació tant inicial com contínua.

Es poden delegar algunes funcions?

A mesura que el centre va creixent, els assistents van assumint més funcions. Aquest procés permet mantenir la qualitat del servei i la bona atenció d’alumnes i pares. De totes maneres, el professor sempre és el referent per als alumnes i hi ha de ser present en l’horari d’atenció.

És possible dur a terme altres activitats al mateix local a més de Kumon?

No. El local destinat per al centre Kumon només pot incloure aquesta activitat. Aquest local disposa de diverses subvencions (retolació, lloguer…) i no s’hi poden realitzar activitats paral·leles.

Quina és la inversió mínima que requereix l'establiment d'un centre Kumon?

La inversió inicial per constituir un centre Kumon inclou els conceptes següents:
- Cànon d’adhesió a la franquícia: 600 € + IVA.
- Reforma del local: de 2.000 a 6.000 €.
- Permisos i llicències d’activitat: de 1.000 a 2.000 €.
- Mobiliari específic Kumon: 3.238,06 € + IVA.
- Altres conceptes menys rellevants.

Document sobre obertures
Abre un centro