Sol·licita informació

Preguntes freqüents sobre Kumon

Hi ha exclusivitat de zona?

No. Kumon té cura de forma exhaustiva de l’obertura de nous centres de manera que no es produeixi competència entre aquests i els ja existents.

Són fixes les quantitats que s'abonen a Kumon?

Un cop transcorregut un any des de l’inici de l’activitat, es preveu una bonificació d’un 5 % de la quantitat que s’abona a Kumon. Per gaudir d’aquest descompte en els pagaments mensuals, cal completar tota la formació necessària. Una vegada obtingut aquest descompte, la quantitat resta fixa al llarg de la vida del centre.

Cal tenir alguna titulació per exercir de professor?

Sí. És un requisit imprescindible tenir una titulació universitària per poder exercir l’activitat. A més, Kumon desitja trobar persones amb una veritable vocació docent que desitgin dirigir el seu propi centre i que estiguin disposades a involucrar-se en el fascinant món de l’educació.

Hi ha algun requisit quant al local?

La dinàmica dels centres Kumon fa que el local necessiti un mínim de 60 m². No cal disposar des del principi de grans dimensions, ja que la rotació d’alumnes és molt elevada i un centre d’aquesta grandària pot albergar més de 120 alumnes d’una manera adequada.

Cal una dedicació a jornada plena?

Inicialment no és un requisit necessari, però el mateix creixement dels centres Kumon exigeix una dedicació a jornada plena a mitjà i llarg termini. Al principi de l’activitat, el centre està obert un mínim de quatre tardes la setmana i es necessita almenys un matí lliure per a les tasques administratives i l’atenció a les famílies.

Hi ha alguna subvenció?

Kumon creu en el creixement dels seus centres franquiciats, per la qual cosa disposa d’una àmplia gamma d’ajudes i subvencions a fons perdut per consolidar i millorar els centres.

Poden ser diverses persones titulars d'una mateixa franquícia?

Amb la finalitat de garantir la qualitat del mètode, el professor és l’únic titular responsable del centre i qui rep la formació tant inicial com contínua.

Es poden delegar algunes funcions?

A mesura que el centre va creixent, els assistents van assumint més funcions. Aquest procés permet mantenir la qualitat del servei i la bona atenció d’alumnes i pares. De totes maneres, el professor sempre és el referent per als alumnes i hi ha de ser present en l’horari d’atenció.

És possible dur a terme altres activitats al mateix local a més de Kumon?

No. El local destinat per al centre Kumon només pot incloure aquesta activitat. Aquest local disposa de diverses subvencions (retolació, lloguer…) i no s’hi poden realitzar activitats paral·leles.

És possible incorporar Kumon a les activitats extraescolars d'una escola?

Els programes de Kumon s’han incorporat com a activitat extraescolar en desenes d’escoles de gran prestigi. No obstant això, actualment no es preveu la possibilitat d’obrir nous centres en escoles.