Sol·licita teu test de diagnòstic

3. Fulls d'estudi graduals

Els fulls d’estudi de Kumon, ideals per aprendre a estudiar, estan en constant evolució i s’organitzen en una seqüència de petits passos, la qual cosa afavoreix l’autodidactisme. Permeten que cada alumne avanci amb soltesa dels exercicis més fàcils de primària als més difícils i, finalment, arribin a l’estudi de materials de secundària.

Per exemple, la versió internacional del programa de Kumon Matemàtiques per a infants de totes les edats i capacitats es compon de 20 nivells (del nivell 6A al nivell O) i de 5 nivells opcionals, la qual cosa fa un total de 4.420 fulls a doble cara. Tots aquests fulls s’han dissenyat meticulosament per portar els alumnes des de les primeres sumes de matemàtiques de primària fins a les matemàtiques avançades, amb un augment gradual del nivell de dificultat. Això permet als alumnes avançar tots sols fins als nivells superiors a un ritme constant.

Els fulls d’estudi es revisen observant els alumnes i aprenent d’ells

El conjunt actual de fulls d’estudi de Kumon no és el mateix que hi va haver al principi. Originalment, hi havia aproximadament un total de 800 fulls, i tots van ser elaborats a mà per Toru Kumon per al seu fill Takeshi. Des de llavors, es tenen en compte contínuament dades com les reaccions dels alumnes i els comentaris dels professors amb la finalitat de revisar els fulls perquè als alumnes els sigui més fàcil resoldre’ls d’una manera autònoma. Seguirem aprenent dels infants i revisant els fulls d’estudi per fer que siguin cada vegada més eficaços per a l’aprenentatge autodidacte.

► Els nostres professors: els professors de Kumon descobreixen el que cada alumne en particular és capaç de fer i desenvolupen tot el seu potencial.

  • Kumon t'ajuda
    Kumon tajuda thumbnail