Sol·licita teu test de diagnòstic

Kumon Lectura

Kumon Lectura desenvolupa la capacitat que posseeix cada alumne per aprendre a llegir i comprendre diversos tipus de textos, i inculca un gust per la lectura per a tota la vida, tant amb finalitats educatives com lúdiques. Es tracta d’un programa de Lectura per a infants de totes les edats i amb diferents ritmes d’aprenentatge. A mesura que els alumnes van superant nivells, aniran adquirint més capacitats per aprendre a llegir.

Cada alumne comença pel punt de partida individualitzat que li correspon, que es determina per mitjà d’una prova de nivell gratuïta. Comença en un nivell que li és fàcil i que, a nosaltres, ens permet centrar-nos a fer que adquireixi una base sòlida en la seva forma d’estudiar, amb especial atenció al ritme i a la concentració. És una manera d’aprendre a estudiar al costat d’altres alumnes, però de forma individual i basada en la necessitat de cadascú.

Els quadernets de Kumon inclouen exemples i pautes que ajuden els estudiants a convertir-se en alumnes autònoms.

Kumon Lectura per a infants de totes les edats i capacitats comença pel treball amb paraules i oracions simples, i conclou amb la lectura crítica de textos complexos. Amb l’estudi diari d’aquest programa, l’alumne adquireix un gran ventall d’estratègies i habilitats de competència lectora que, en última instància, li permet interpretar la informació que llegeix en textos de més dificultat i convertir-se en un lector competent.

El que ofereix Kumon Lectura és molt més que aprendre a llegir; és aconseguir que els alumnes es converteixin en lectors competents, i això no s’aconsegueix exclusivament amb la resolució de quadernets. Per assolir els objectius del programa, és necessari a més llegir en veu alta determinades parts del material i els llibres de la Bibliografia Recomanada de Kumon.

A més, disposem de quadernets amb il·lustracions en color que ajuden els més petits a desenvolupar la seva habilitat en el maneig del llapis.

Preus

Per obtenir informació sobre els preus i concertar una entrevista personal, et pots posar en contacte amb el professor del centre que tens més a prop.

L Lectura crítica
K
J
I Lectura mitjançant la síntesi
H
G
F Lectura comprensiva de paràgrafs
E
D
C Lectura comprensiva d'oracions
B
A
2A Lectoescriptura
3A
4A
5A Iniciació a la lectura
6A
7A

  • Kumon t'ajuda
    Kumon tajuda thumbnail