Històries d’èxit

A Kumon formem estudiants autònoms i segurs d’ells mateixos que aconsegueixen conèixer l’èxit tant dins com fora de les aules. Aquesta secció està dedicada a reconèixer i celebrar tot el que aconsegueixen els nostres infants per mitjà de l’esforç i la constància. També és un agraïment als professors de Kumon, que s’aboquen a desenvolupar al màxim el potencial de tots els alumnes.