El paper de la família en l’evolució lectora

20/12/2018

A Kumon, la col·laboració i la comunicació entre l’alumne, l’orientador i la família són crucials. L’alumne ha d’aprendre a estudiar per ell mateix, però és important que totes les parts es comprometin activament amb el projecte comú.

L’alumne treballa amb Kumon més dies a casa que al centre. Això és així perquè, per desenvolupar les rutines, capacitats i actituds que pretenem, l’alumne ha de ser capaç d’inserir-les d’una manera natural en la seva vida quotidiana.

La família ha de facilitar la passió lectora interessant-se pels llibres que els seus fills estan llegint i per saber què en pensen, i no jutjant negativament els seus gustos amb frases del tipus: «Sempre llegeixes el mateix!».

Ingredients de l’ambient de lectura ideal:

  • Una família que llegeix i fomenta la lectura.
  • Llibres a la vista i a l’abast de tots.
  • Llegir en veu alta en família, ja sigui de dos en dos, en grup o per torns.
  • Parlar de llibres.
  • Recomanar llibres.
  • Regalar llibres.
  • Suggerir i no imposar.
  • Compartir lectures.
  • Crear una petita biblioteca a casa.
  • Anar a la biblioteca pública o a la llibreria més prospera per descobrirnous llibres.

 

.